7.12.

V kroužku: ptáme se Has the town got a ……? doplňujeme podle obrázkových kartiček.

Notebook: doplňujeme předložky do věty podle obrázků na tabuli

IN FRONT OF, NEXT TO, BETWEEEN, BEHIND – opakujeme předložky (Put the pencil NEXT TO the book. Put the ruler BETWEEN your pencil case and the book. Put the pencil case IN FRONT OF your book.)

Bookwork: učebnice SB str. 40, čteme nahlas a doplňujeme odpovědi do cvičení 2. Podle cvičení popisujeme naše oblíbené místo (My favourite place is …..)

Cvičebnice WB str. 40 – doplňujeme podle poslechu.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 45, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 14.12.

Cvičebnice WB str. 41, zamotaná slovíčka.

TEST: opakování ze 3. lekce bychom si napsali příští týden 14.12.