9.1.

V kroužku: Would you like a …..? Yes, please. / No, thank you.

Notebook: napište 3 druhy ovoce, které si pamatujete (apple, banana, mango, orange….)

Opakujeme a procvičujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Bookwork: učebnice SB a WB str. 46 a 47 – poslech, čtení, doplnění do vět, gramatické video.

Nová gramatika: Would you like …..? Would you like A/AN/SOME…? Would you like a banana? Would you like an apple? Would you like some bread?

Zahráli jsme si Jumping game (skáčeme a vyjmenováváme jednotlivá slova, soutěžíme)

Na interaktivní tabuli řešíme kvízy a hádáme jednotlivé druhy ovoce.