21.9.

Starfall:  Letter B + ABC song – zpívejte si doma! :))

ABC Books: obtahujeme nové písmenko B a učíme se slovíčka s ním spojená

Bookwork:

SB – str. 6

WB – //

Grammar:  Questions:

What is your favorite…? 

What is your name? 

How old are you? – I’m six/seven.

Vocabulary, Phrases:

instructions: listen, look, say, stand up, sit down, raise your hand, touch, write, color

colors: blue, red, pink, green, yellow, white, black, red, brown

numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Other information:  dnes jsme si po přivítání opakovali – nejprve what’s your name, poté Aa, fráze, a také slovíčka. Naučili jsme se o novém písmenku B. Procvičovali jsme pak také s PracticeExtra a hráli jsme hry