15. 11.

Hodinu zahajujeme hrou – Two truth and one lie – děti si zapisují dvě věty pravdivé a jednu nepravdivou. Věty čteme a hádáme, která věta je nepravdivá.

Game vocabulary – hrajeme pohybovou hru se slovíčky

Portfolio – do sešitů si zapisujeme věty a kroužkujeme správně COULD x COULDN’T

V druhé části doplňujeme slovesa v minulém čase – watched, saw, played, didn’t study, went

Na pracovním listě dopisujeme správně – AND, BUT, BECAUSE, SO

Bookwork – SB str. 26, 27

ActivityDesign an island – děti ve dvojicích vytvářejí ostrov a připisují věty s použitím could a couldn’t