16. 10.

Dnes zahajujeme hrou 2 truths and 1 lie – děti píší krátké tři věty, z nichž jsou dvě pravdivé a jedna pravda není. Následně chodí po třídě, věty si čtou a hádají, která věta je nepravdivá.

Portfolio – Do sešitů si zapisujeme věty a doplňujeme MUST / MUSTN’T

  1. We ____________ run in school. 2. You _____________ wash your hands before you eat. 3. We____________ wear shoes inside the house. 4. You __________ do your homework every day.

Activity – procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet – ve dvou týmech popisujeme obrázky slovy aniž bychom použili konkrétní slovíčko a v druhé části předvádíme slovíčka pantomimou. / sword, bow and arow helmet, crown, necklace, belt, bracelet, shield knight, queen / Druhý tým vždy hádá.

Bookwork – učebnice SB str. 14, 15 – The knight – nejdříve příběh posloucháme, dále čteme a každý má svoji roli. Na závěr si pouštíme příběh jako video.

str. 15/ cv. 2 – odpovídáme na otázky podle textu v příběhu

Activity – Na interaktivní tabuli procvičujeme zábavnou formou MUST / MUSTN’T

Homework – domácí úkol si budeme zadávat ve středu.