29. 11.

Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu – 1. „What were you doing yesterday at 7 o’clock?“

„I was cooking the dinner.“ / sloveso + ing.tvar/ 2. „Were you in Prague this weekend? Yes / NO, we were / weren’t.“

Student of the Month – vyhlašujeme studenta za měsíc listopad – GRATULUJEME

Bookwork – SB str. 34 – zahajujeme novou lekci č. 3 – DANGER!

cv. 2 – podle poslechu opravujeme správně věty

Vocabulary – učíme se nová slovíčka a dbáme na správnou výslovnost – fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Games – pro lepší zapamatování slovíček hrajeme hry a sooutěžíme

Portfolio – zapisujeme si slovíčka do sešitů

New Grammar průběhový čas minulý – mluvíme o něčem co v minulosti probíhalo – I was climbing up a tree. I was reading a book. We were singing.

I, He, She, It was / You, We They were + ingový tvar slovesa

SB str. 35 – cv. 1 – podle poslechu číslujeme věty a spojujeme s obrázky

cv. 2 – Doplňujeme věty uvedenými slovíčky – Yesterday at 5 o’clock I was playing football. We were running in a race.