12.10.

 • Let’s Count to 20 Song For Kids
 • Kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: How many… are there? – podle obrázku děti psaly věty: There are 6 pencils… apod.
 • Nová slovíčka (school items): board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk – formou her s obrazovými kartami jsme si upevňovali nová slova a opakovali také ta z minulého roku ( eraser, pen, pencil, chair, table, book)
 • Poslech k obrázku ze školní učebnice – děti hádaly : Where’s Lenny’s ruler?
 • Activity Book 10/1
 • Opakování čísel 11-20 – přiřazování čísel a čísel psaných slovem
 • Obrázek třídy  – odpovídání na otázky: How many desks are there? Bags? Cupboards? books? There are ….
 • Unit 2 song
 • There is/There are – jump the rope game – děti skákaly vždy na stranu „there is“ (slova v jednotném čísle) nebo „there are“ (slova v množném čísle.
 • Activity Book 12/2
 • Homework: 10/1 dokončit, 11/1