Raccoons

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

Videa k domácí přípravě a opakování – My Alphabet Book

 • 21.5.
  • Food likes song
  • Portfolios: “_u_e” Děti četly a psaly –  cube, mule, flute.
  • Unit 12 song  – Party time! – Do you like bananas? Yes, I do./No, I don’t.
  • AB p.87 (poslech)
  • AB 88/3
  • AB 88/1, 89/2
  • Unit 12 Story
  • Snatch game – poslouchej a předveď – eating ice cream, eating a burger, eating an apple, eating a banana, drawing a picture, reading a book, sitting on a
  • chair, listening to music, driving a car, playing a video game, riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike,
  • playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Drawing dictation – děti kreslily podel zadání obrázek – procvičování slovíček „food“ a předložky místa (on, in, under, next to)
  • Domácí úkol: AB 89/1
 • 14.5.
  • Food likes song
  • Portfolios: “_o_e”. – děti psaly robe, mole, nose, bone
  • Nová slovíčka:  food, apple, banana, burger, cake, ice cream, chocolate
  • AB 84/1, 2, 85/2
  • Procvičování: Do you like….? Yes, I do. No, I don’t.
  • AB 86/1
  • Snatch game – poslech a předvádění –  eating ice cream, eating a burger, eating an apple, eating a banana, drawing a picture, reading a book, sitting on a
  • chair, listening to music, driving a car, playing a video game, riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike,
  • playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Domácí úkol: AB 84/2, 86/2
 • 30.4.
  • Home song
  • Introductions: How old are you?
  • Portfolios: Play starfall “ink”.– pink, drink, sink, wink.
  • Nová slovíčka: bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, hall
  • AB 78/1
  • Procvičování průběhového času – otázky a odpovědi What’s Simon doing? He’s drawing a picture. apod.
  • AB 80/1
  • What’s missing? hra s obrazovými kartami
  • Snatch game: děti poslouchaly a předváděly – drawing a picture, reading a book, sitting on a chair, listening to music, driving a car, playing a video game, riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike, playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Domácí úkol: AB 79/1, 80/2
 • 23.4.
  • Fair song
  • Portfolios  – starfall “ee”.. Děti psaly: heel, seed, peel, deer
  • Naučili jsme se v jakém prostoru se mohou pohybovat dopravní prostředky: air (vzduch), road (cesta, silnice), rail (kolej), water (voda)
  • AB 76/1, 2
  • Go vehicle song
  • AB 77/1 děti označovaly čísly správné obrázky
  • Snatch game: procvičování průběhového času: riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike, playing football, playing tennis,
  • playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Whiteboards: spelling  “plane” and “helicopter
  • Domácí úkol: AB 72/2
 • 16.4.
  • Fair song
  • Portfolios: “silent e”. Děti poslouchaly a psaly –  cane, vane, plane, mane.
  • Unit 10 song – At the funfair
  • AB 73, 74/2, 75/2
  • AB p.75/2
  • Unit 10 Story
  • Snatch game – průběhový čas – děti podle pokynů předváděly -riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike, playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Hot potato  – procvičování slovní zásoby s obrazovými kartami
  • Domácí úkol –  AB 74/3, 75/1
 • 9.4.
  • Fair song
  • Portfolios: starfall “ug”. děti psaly:  mug, rug, bug, hug.
  • Nová slovní zásoba: motorbike, lorry, bus, plane, helikoptér, car, boat
  • AB 71/1, 2
  • Draw a line: AB 72/1
  • Snatch game – děti předváděly podle zadání: riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike, playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane
  • Hry s obrazovými kartami – procvičování nových slovíček
  • Homework AB 70/1
 • 26.3.
  • Easter counting song
  • og” – děti psaly dog, fog, log, frog
  • Unit Story – What can Maskman do? He can swim, ride a bike, and play football. What can’t he do? He can’t play the guitar and he can’t sing.
  • AB 68/2
  • Picture words – AB 68/1
  • AB 69/2
  • Peter Rabbit Easter Special – video
  • Snatch game – Play basketball, play the guitar, swim, ride a bike, play football, play tennis, play the piano, ride a horse, fish, sing.
  • Hot potato game – obrazové karty – slovíčka lekce
  • Pracovní list – děti si vybarvily Easter Bunny
  • Domácí úkol: 69/1
 • 19.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  • Sports song
  • Portfolios: starfall “ot”. Děti psaly –  hot, cot, pot, dot.  
  • Unit 9 song
  • Activity Book 67
  • Charades: play the piano, play basketball, play the guitar, swim, play tennis, play football, ride a bike – děti předváděly a ostatní hádaly, o jakou aktivitu se jedná
  • Can (umět) / can’t (neumět)
  • AB 66/1, 2
  • Yes, I can! Song
  • Homework – AB 64/2, 65/2
 • 12.3.
  • Get dressed song
  • Portfolio: „ip“ – dip, zip, rip, sip – starfall reading
  • Snatch game – opakování slovíček Unit 5 – 8
  • Test Unit 5 – 8
  • Unit 9 – nová slovíčka: play the piano, play basketball, play the guitar, swim, play tennis, play football, ride a bike – formou her s obrazovými kartami se děti seznamovaly s novými slovíčky
  • Domácí úkol: 64/1
 • 5.3.
  • Get dressed song
  • Portfolios: listen and write the number (děti označovaly obrázky – rozlišování have got/haven’t got, has got/hasn’t got)
  • Hra – rozlišování obrázků podle poslechu (There are two elephants. She’s got green trousers…)
  • Activity Book 62/1 – vybarvování a dokreslování podle instrukcí
  • Drawing (kreslení) – She’s got a red skirt. She’s got a blue jacket….
  • Board game – desková hra, děti odpovídaly na otázky (opět procvičování have got)
  • Aktivity na procvičení slovní zásoby lekcí 5 – 8
  • Příští týden budou děti „psát“ test z lekcí 5 – 8. Prosíme rodiče, aby si s dětmi zopakovali slovíčka těchto lekcí.
  • Domácí úkol: AB str. 63
 • 27.2.
  • Get dressed song
  • Portfolios: “ig” – děti psaly slova – wig, pig, dig, big.
  • Unit 8 Song
  • Activity Book  58/3
  • S/SH výslovnost  – six, shirt, snake, sheep, seven, socks, shoes
  • AB 58/1, 59/2 (listen and colour)
  • AB 57  – poslech, 58/2
  • Unit 8 Story
  • Games – procvičování slovní zásoby  
  • R/P/S (up, line)
  • Domácí úkol: 59/1
 • 20.2.
  • Get dressed song
  • Portfolios:“et” – děti psaly: jet, pet, wet, net
  • https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/maw-et/?sn=ltr-classic
  • Unit 8 – nová slovíčka: cap, jacket, shoes, shorts, skirt, socks, trousers, T-shirt, clothes
  • Děti se učily vyjádřit co kdo má (have got) – She/He has got a …… Has she/he got? Yes, she has. No, she hasn’t.
  • Activity Book 55/1,2/ 56/1
  • Simon says – procvičování nové slovní zásoby
  • Snatch it! Game – opakování části těla (body parts), zvířata (animals), oblečení (clothes)
  • Guess what is missing – hra z obrazovými kartami
  • Homework: AB 54/1
 • 13.2.
  • Animals song
  • Portfolios: starfall “en” https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/maw-en/?sn=ltr-classic
  • Vowel U (up, rainbow) https://www.starfall.com/h/abcs/?mg=k
  • Unit 7 Song
  • Activity Book  51/1, 52/1,2
  • Nakresli (draw) AB 52/3
  • Unit 7 Story
  • Game – Snatch it! Děti předváděly různá zvířata
  • Game – Hot potato – obrazové karty – opakování slovní zásoby – animals  
  • Homework: AB 53/1
  • Knihovna – děti jsme seznámili s knihovnou LEAP, kde si mohou pravidelně půjčovat knížky. Samozřejmě neočekáváme, že by děti knihu přečetly. Chceme, aby si ji doma s rodiči prohlédly, pojmenovaly, co znají a rodiče jim případně část přečetli. Děti si tak začnou pomalu zvykat na naše knížky. Každý si tedy vypůjčil 1 knížku, ke které dostal list papíru – zápis z četby – tzv. Book Report. Děti zde napíšou (opíšou) jméno autora a ilustrátora a nakreslí obrázek. Za vypracovaný Book Report jsou 2 hvězdičky navíc!!
 • 30.1.
  • Body parts song
  • Introductions: How are you? I’m happy/good/sad/hungry/wondeful..
  • Portfolios: děti psaly slova
  • Samohláska „O“  
  • Nová slovíčka: bear, crocodile, elephant, giraffe, hippo, monkey, snake, tiger, arm, foot/feet, hand, leg, tail, animals
  • AB 49/1, 2
  • Simon says (hra): point to your arm, hand, leg, foot, feet, tail apod.
  • AB 50/2
  • Hra s obrazovými kartami – nová slovíčka
  • Homework: AB 48/1, 50/1
 • 23.1.
  • Body parts song
  • Introductions: How are you?
  • Portfolios: děti psaly slova z videa fan, can, pan, ran
  • Samohláska „i“ – https://www.starfall.com/h/abcs/?mg=k
  • Senses – smysly naučili jsme se pojmenovat čichat (smell), chutnat (taste), vidět (see), slyšet (hear), hmatat (touch)
  • Simon says  – Listen to me, look at the board, smell your arm, taste your chin, touch your knees….
  • Activity Book 46/2
  • Nové fráze: walk the dog, brush the cat, feed my fish, wash the horse
  • AB 47/1
  • Domácí úkol: Activity Book  47/2
 • 16.1.
  • Body parts song
  • Portfolios: napiš “How are you?”
  • Souhláska A
  • Souhláska E
  • Activity Book B 43/1
  • teeth / 1 tooth  – děti rozlišovaly na obrázku „a monster with teeth“ a „a monster with one tooth.
  • AB 45/2, 44/1 , 2
  • Unit 6 Song
  • Unit 6 Story   – Who is this? Trevor. / Is he a monster? No. /  What is he? He’s a troll.
  • Game Simon says a Snatch! na procvičení slovní zásoby lekce – části těla / obličej
  • Domácí úkol: AB 45/1
 • 9.1.
  • Body parts song
  • Portfolios: Write “Hello” (děti dostaly sešit, kterému v hodinách říkáme portfolio. Do něj budou v každé hodině vypracovávat krátké úkoly, sešit zůstává ve škole, děti si jej vezmou domu až na konci školního roku)
  • Nová slovíčka: ears, eyes, face, hair, mouth, nose, tooth/teeth, head, shoulders, knees, toes
  • Simon says hra – touch your …. Děti ukazovaly na jednotlivé části těla
  • Song “head, shoulders, knees, and toes”.
  • Activity Book 40/1,2 42/1,2
  • I’ve got / Have you got? Děti o sobě říkaly: I’ve got brown eyes. apod. Dále odpovídaly na otázku “Have you got brown hair? Have you got a small mouth?.. Yes, I have. No, I haven’t.
  • Domácí úkol:  AB 41/1, 2.
 • 19.12.
  • Jingle Bells
  • ABC song
  • Probrali jsme poslední písmena abecedy. Děti si dnes své „Alphabet Book“ odnesly s sebou domů. Každý dostal diplom za „absolvování anglické abecedy“ 
  • Snowflake – děti si vystřihly sněhovou vločku
  • Christmas tree – vybarvily si a ozdobily stromeček
  • Zhlédli jsme krátký film: A Trash Truck Christmas
  • MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!

 • 12.12.
  • How do we say hello?
  • Společná kontrola domácího úkolu – prosíme rodiče, aby dětem pomohli vždy vypracovat poslechová cvičení.
  • Letters W/X – psaní do Alphabet Books 
  • Procvičování rozpoznávání písmen/čísel v náhodném pořadí.
  • Animal words – AB 39/1, AB 37/1
  • Pets (up, sitting rainbow) PB p.39/1. What is Marie’s favorite pet? A cat. What is Maskman’s favorite pet? Fish
  • Unit 5 Story – Our pet
  • Opakování – množné číslo: mouse/mice, fish/fish, dog/dogs…
  • Různé hry na procvičování slovní zásoby lekce
  • Domácí úkol: AB 39/2 – děti spojí obrázek s obrázkem v dolní části stránky čarou a slovo vysloví. Samolepky si nalepily již ve škole.
 • 5.12.
  • How do we say hello?
  • Společná kontrola domácího úkoluAB p.32
  • Letters U/V – psaní do Alphabet books 
  • Procvičování rozpoznávání písmen v náhodném pořadí.
  • Unit 5 – Pets – dog, cat, fish, mouse, bird, horse, big, small, long, short, dirty clean – procvičování slovíček formou her
  • AB 36/1
  • Množné číslo – cat/cats, dog/dogs, horse/horses, bird/birds, fish/FISH, mouse/MICE
  • Homework AB 34/1, 36/2
 • 28.11.
  • Hello Miss Linky
  • V první hodině dnes děti psaly opakovací test z Unit 1-4
  • ABC song
  • Písmena S/T  – vyplnění Alphabet books  
  • Alphabet dance  
  • Procvičování rozpoznávání písmen v náhodném pořadí
  • Homework AB str. 32
 • 21.11.
  • Hello Miss Linky
  • ABC song
  • Alphabet písmena q/r, děti si vypracovaly stránky v Alphabet Books
  • Alphabet dance
  • Game – děti u tabule (soutěž 2 týmů) rozpoznávaly jednotlivá písmena
  • Přídavná jména (adjectives): ugly/beautiful, sad/happy, old/young – pantomima – děti předváděly, ostatní hádaly
  • Activity Book str. 27
  • Unit 4 song – My family, Unit 4 story
  • AB 29/2, 28/2 –  děti vždy zakroužkovaly podle instrukcí. Písemná cvičení z učebnice neděláme. Vždy je adaptujeme tak, aby je děti zvládly
  • Opakování slovíček Unit 1 – 4
  • Homework – AB 29/1
  • Příští týden si děti vypracují „test“ z Unit 1 – 4
 • 14.11.
  • Hello Miss Linky
  • Děti se naučily nový pokyn  “Stack it!” – narovnej si všechny věci na hromádku
  • ABC song
  • Písmena M/N  – Alphabet books
  • Alphabet dance
  • Náhodné rozpoznávání písmen abecedy
  • Family members: mother, father, brother, sister, grandma, grandpa
  • Activity Book 25/1
  • Nová slovní zásoba: happy, sad, beautiful, ugly, old, young
  • AB p.26/2
  • Homework –  Activity book 24/2, 26/1
 • 7.11.
  • Hello Miss Linky
  • ABC song
  • Alphabet M/N – děti si zapsaly nová písmena do Alphabet Book
  • Alphabet dance
  • Where’s Monty?Unit 3 song
  • Activity book str. 21
  • Unit 3 Story
  • Hra na rozlišování zvuku hlásek T/D  
  • Say and color – Activity book p.23 act.2.
  • Hra s obrazovými kartami  (opakování school items/toys) “What’s missing?”.
  • Homework: Activity book str. 23
 • 31.10.
  • Halloween ABCs  
  • Hello, how are you?
  • ABC song
  • Alphabet k/l
  • Děti napsaly písmena do Alphabet books
  • Alphabet dance
  • Nová slovní zásoby: computer, car, train, ball, doll, drum, bike, toy – formou různých her jsme si novou slovní zásobu upevňovali (obrazové karty – What is missing?)
  • Navzájem jsem se ptali a odpovídali: What’s your favorite toy? My favorite toy’s my….
  • Předložky – on, in, under, next toWhere is it? – song
  • Activity Book str.19/1. Listen and draw lines.
  • Domácí úkol: Activity Book  str. 18/1, 20/1 – poslechová cvičení, poslechy jsou v online materiálech k učebnici, ke kterým jste se registrovali přes kód na začátku učebnice
 • 17.10.
  • Hello song
  • Alphabet – opakování zatím probraných písmen (A – H)
  • Nová písmena – I, J – děti si vyplnily stránky v Alphabet Book, zazpívali jsme si písničku ABC
  • Alphabet dance
  • Colour mixing – učili jsme se, jaké barvy jsou základní (blue, red, yellow) a jaké barvy vznikají mícháním jednotlivých barev – zhlédli jsme video
  • Activity book str. 16 / 1 – listen and colour, 2 – circle – děti zakroužkovaly podle poslechu
  • Trevor’s values – ukázali jsme si na obrázcích, jak se chovat ke kamarádovi – děti podle poslechu ukazovaly na obrázky – Nice to meet you! / Are you ok? Can I help you? / Come on! Let’s play! Picture
  • How old are you? Děti se navzájem ptaly, pak poslech na str. 12/1
  • Stars! – dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky od začátku školního roku
  • Domácí úkol: Activity Book str. 17 – děti mají nakreslit své 2 kamarády a vybarvit je barvami, které jsou vedle zadání cvičení (pastelkami nakreslené tečky)
 • 10.10.
  • Hello song
  • Homework – kontrola
  • ABC song
  • Písmena g/h  – děti si zapsaly písmena do Alphabet Books
  • Alphabet dance
  • Unit 2 song
  • Procvičovali jsme: How are you? I’m fine, thank you!
  • Rozpoznávání zvuku hlásek p/b
  • AB str. 14/2 – dokončit za domácí úkol/ 15/2
  • Put the pizza in a purple bag” – děti opakovaly tuto frázi pro procvičení výslovnosti
  • Homework – Activity Book str. 14 / 2, str. 15 / 1.
 • 3.10.
  • Hello song
  • Opakování „Start family“ členové rodiny Star, představení kamarádů – Lenny and Alex.
  • ABC song
  • Písmena E/F (viz. videa výše na této stránce) – děti si vypracovaly stránky v Alphabet Book
  • Alphabet dance
  • School vocabulary: pencil, pen, table, eraser, chair
  • Activity book str. 10
  • How many?  – Kolik? Děti odpovídaly: How many pencils are there?” “There are three pencils.”apod.
  • How old are you?  – Kolik je ti let? Děti se navzájem ptaly a odpovídaly: I’m six…Zhlédli jsme video z učebnice a děti odpoídaly: How old is Alex/Lenny? He is ….
  • Star Chart
  • Domácí úkol: Activity book str. 10/2 a 11/2
 • 26.9.
  • Hello song
  • Hello, Raccoons! “Hello, I’m…” What’s your name?
  • Star Family – zopakovali jsme si jména členů Star family (hra s obrazovými kartami)
  • kontrola domácího úkolu – děti dostaly hvězdičku. Prosíme rodiče, aby dětem byly oporou při dělání úkolů. Ne vždy si vzpomenou…
  • ABC song
  • Alphabet – písmena C/D – opět odkazuji na videa k jednotlivým písmenům výše na této stránce..
  • Alphabet dance
  • Red robot on a rainbow – výslovnost hlásky „r“ – děti opakovaly větu různě rychle/nahlas a poté si každý vybarvil svého červeného robota.
  • Domácí úkol: Activity Book str. 9 celá (samolepky ke cvičení 1 jsou v zadní části učebnice
 • 19.9.
  • Hello song
  • Zkontrolovali jsme si domácí úkol – obrázek Raccoon
  • Alphabet – zazpívali jsme si písničku z programu starfall.com:
  • Dnes jsme probrali písmena A/B – prosím věnujte pozornost videím k jednotlivým písmenům výše na této stránce
  • Děti si vypracovaly listy v Alphabet Book
  • Alphabet action song:
  • Učebnice: představili jsme si Star family: Simon, Suzy, Stella, Mrs Star, Mr Star, Monty
  • formou hry / poslechu jsme si jména procvičovali
  • Activity Book str. 4
  • Procvičili jsme si čísla (numbers) 1 – 10 a ptali jsme se How are you? I’m…
  • Domácí úkol: str. 6/2 – děti mají nakreslit sebe, napsat své jméno a číslo – věk.
 • 12.9.

  V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve navzájem představili: What’s your name? Ma name is…Děti se navzájem ptaly a odpovídaly. Představili jsme si naše jméno naší skupiny: Raccoons. Děti si složily skládačku – raccoon. Představili jsme si naše „Class rules“ – pravidla ve třídě: listen, look, raise your hand, be prepared (bring your books and homework), be kind. Vysvětlily jsme si slovo „team“ a podepsali náš team poster. Dále si děti podepsaly sve „Alphabet Book“ – sešit, do kterého si budeme postupně zapisovat a učit se jednotlivá písmena abecedy. Tento sešit zůstává ve škole.

  Domácí úkol: vybarvit si obrázek „raccoon“