21.11.

 • Hello Miss Linky
 • ABC song
 • Alphabet písmena q/r, děti si vypracovaly stránky v Alphabet Books
 • Alphabet dance
 • Game – děti u tabule (soutěž 2 týmů) rozpoznávaly jednotlivá písmena
 • Přídavná jména (adjectives): ugly/beautiful, sad/happy, old/young – pantomima – děti předváděly, ostatní hádaly
 • Activity Book str. 27
 • Unit 4 song – My family, Unit 4 story
 • AB 29/2, 28/2 –  děti vždy zakroužkovaly podle instrukcí. Písemná cvičení z učebnice neděláme. Vždy je adaptujeme tak, aby je děti zvládly
 • Opakování slovíček Unit 1 – 4
 • Homework – AB 29/1
 • Příští týden si děti vypracují „test“ z Unit 1 – 4