2. 11

Halloween Freeze Dance

„How are you? What do you do on Halloween? „– ptáme se a odpovídáme

Portfolio – Halloween vocabulary – pumpkin, bat, black cat, spider, ghost, skeleton

New vocabulary – town, city, village, downstairs, upstairs, balcony, basement, lift, flat

s novými slovíčky hrajeme hry a soutěžíme pro lepší zapamatování

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny

Bookwork Activity Book str. 15 – podle poslechu malujeme, str. 18 / 2 luštíme křížovku

Halloween ABC song

Homework – Activity Book str. 18 / 1, str. 19 / 1 – vypracovat prosím do příští hodiny