2. 11.

Začínáme písničkou – „Halloween ABC“

„How are you today?“ Ptáme se a odpovídáme. „I’m fine. I’m great. I’m hungry. …..“

Games – na interaktivní tabuli hrajeme hry s použitím IN, ON, UNDER, NEXT TO,

a there is, there are, there isn’t, there aren’t – čteme otázku a vybíráme odpověď

Portfolio – do sešitů si předložky zapisujeme a ke každé malujeme obrázek pro jasnou představu

Halloween Freeze Dance

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

Video – Pupil’s book str. 15 – pouštíme si krátký příběh a odpovídáme na otázky: „How many pencils are there? What does Trevor like to eat? What is in the bag?“

New vocabulary – učíme se nová slovíčka, dbáme na správnou výslovnost a hrajeme hry pro lepší zapamatování – kite, robot, alien, camera, watch, teddy bear, lorry

HomeworkActivity Book str. 18/ 1, 18/ 2 – vypracovat prosím do následující hodiny.