27. 9.

Přivítali jsme se písničkou „Sing along song“

Portfolio – doplňujeme věty – My mom’s name is …….. My best friend’s name is ………. Miss Kelli’s shoes are ………… Miss Alice’s shirt is ……………

Bookwork – SB str. 8, 9 – nejdříve posloucháme a sledujeme text příběhu Lucy a Bena, následně se díváme video a na závěr si rozdělujeme role a celý text čteme a přehráváme.

Pracujem se cvičením 1 a 2 – odpovídáme na otázky k příběhu.

Opakujeme gramatická cvičení a slovíčka – čísla 1 – 100 – psaní, slovíčka spojená s rodinou

( Family tree), přivlastňovací zájmena, to be good at…..

Příští týden si napíšeme krátký testík z Unit 0.

Homework – prosíme rodiče, aby učebnici na základě kódu zaregistrovali na platformě Cambridge One. V případě problému, kontaktujte prosím paní Deannu Barešovou. Děti zde mají řadu poslechových cvičení nejen v rámci domácích úkolů. Děkuji