27. 9.

Přivítali jsme se, zazpívali si a rozhýbali se – Sing along song

Portfolio – doplňujeme správná slovíčka – who, where, why, what, when

……… drew that picture? …………..did you go on the weekend? ………..did you call me yesterday? ……….did you say? ………did you go on holiday?

Bookwork – SB str. 8, 9, – The map – příběh posloucháme a sledujeme text, díváme se na video a každý čte svoji roli

Následuje cv. 2 – odpovídáme na otázky pod příběhem

Příští týden si napíšeme krátké opakování z Unit 0 – opakujeme proto nová slovíčka, gramatiku – tvoření otázek v přítomném i minulém čase

Homework – prosíme rodiče, aby pomocí kódu zaregistrovali obě učebnice na platformě Cambridge one. Děti potřebují mít přístup k poslechovým cvičení nejen v rámci domácích úkolů. V případě komplikací kontaktujte prosím paní Deannu Barešovou. Děkuji