11.1.

Portfolio: procvičení členů a/an.

SB – str. 48, 49

WB – str.  //


Grammar:  Členy: a/an/some/any

Vocabulary, Phrases: Lekce 4 (The Market): tomatoes, beans, greens, potatoes, kiwis, lemons, bread, mangoes, grapes, eggs, watermelons


Other information: Dnes jsme si jako vždy procvičovali gramatiku a slovíčka, ale především členy. Do portfolií jsme si udělali cvičení na a/an a poté jsme si zahráli běhací hru pro další ukotvení a/an/some/any. Také jsme si vyplnili cvičení na tvorbu vět a zahráli hru s flashcards. Poté jsme pracovali v učebnici. Poslechli si rozhovor mezi Miss Rosemary a Miss Sárou a vyplnili jsme k němu cvičení – to dětem dělá trochu problémy, tak jsme se s Miss Rosemary rozhodly porozumění dialogu s dětmi intenzivněji procvičovat. Nakonec jsme si zahráli online hry a hurá do družiny!