12.10.

Portfolio: vyhláskuj! Doplň písmena do slovíček

Bookwork:

SB – str. 12, 13

WB – str. 12, 13

Grammar: Čas: What’s the time? (Kolik je hodin?) + When does he/she…? (V kolik hodin on/ona…)

Present Simple (Přítomný čas prostý): ve třetí osobě přidáváme “-s” na konec slovesa. I play, you play, he/she plays – já hraju, ty hraješ, on/ona hraje

Vocabulary, Phrases: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Other information: procvičili jsme si slovíčka a gramatiku s PracticeExtra, zahráli jsme si hry na procvičení hláskování a zopakovali jsme si gramatiku s pomocí mazatelných tabulek.