12.10.

Starfall: Letter H

Alphabet book: Letter H,h (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: horse, helicopter, hippo, hummingbird, hat, happy)

Bookwork:

SB – str. 12, 13

WB – str.  //

Grammar: Is it a…? (Je toto…?) + Yes, it is/No, it isn’t (Ano, je./Ne, není.)

What is it? (Co je toto?) + It’s a/an… (Je to…)

Vocabulary, Phrases: pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case

Other information:  procvičili jsme si slovíčka a gramatiku s PracticeExtra, přečetli jsme si knížku a vypracovali pracovní list. Nakonec jsme si zazpívali ABC song.