14.9.

Portfolio: Napiš a doplň: My favourite summer activity was… (playing football/playing games/swimming/…)

Other information: Dnes jsme si po přivítání a diskuzi zapsali do sešitů. Poté jsme si pustili video o našem skupinovém zvířeti – polárním zajíci. Dokončili jsme plakát, který časem bude vystaven na chodbě v přízemí u LEAP učebny a druhou hodinu jsme celou hráli hry na procvičení slovíček a gramatiky z minulého roku – hry s flashcards, s plážovým míčem, rock/paper/scissors, a další!