28.11.

Homework, due 4.12.: WB – strana 34, 35

Portfolio: 1) cvičení s do/don’t a does/doesn’t.

SB – str. 34, 35

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar:  🔔 Předložky: behind, between, next to, in front of

🔔 Slovesa: have/has (has got, have got)

Vocabulary, Phrases: Lekce 3: train station, hospital, cinema/movie theatre, playground, café, shop/store, street, bus stop, park, school, swimming pool

_________________________________________________________________________________

Other information: Zahráli jsme si hru z prezentace a Spoj obrázky se správnými slovy. Naučili jsme se nové předložky a otestovali jsme si jejich znalost hrou. Poté jsme si zahráli piškvorky s anglickými popisy a procvičili si předložky s mazatelnými tabulkami.