5.12.

📌 Příští čtvrtek, 14.12., si napíšeme test z Lekce 3 🙂

Homework due 12.12. – WB str. 36, 37

Portfolio: 1) rozhodni: behind, between, next to, nebo in front of?

SB – str. 38, 39

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar:  🔔 Předložky: behind, between, next to, in front of

🔔 Slovesa: have/has (has got, have got)

Vocabulary, Phrases: Lekce 3: train station, hospital, cinema/movie theatre, playground, café, shop/store, street, bus stop, park, school, swimming pool

_________________________________________________________________________________

Other information: Na interaktivní tabuli jsme skládali části vět do správného pořadí (Has it got a …?/It hasn’t got a …) (obr. 1) a zahráli jsme si hru při které děti musely nakreslit to co slyší Miss Rosemary říct (např.: the cat is between the school and the street). Děti se o přestávce společně rozhodly si zatancovat (obr. 2 :)).