13.11.

Homework due Monday, 20.11.: WB pages 26 a 27.
Prosíme do středy 15.11. doplnit úkol,
který byl zadán k vypracování na pondělí 13.11. + kdo neměl, přinese podepsat papírek s třídní pravidly.
Prosíme také o navrácení anglických knížek z knihovny – ještě nám jich poměrně hodně chybí. Děkujeme!

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, jaký je náš oblíbený moučník („What’s your favorite dessert? My favourite food i sice cream,…“)

Portfolio: podle definic na interaktivní tabuli píšeme, o co se jedná. Procvičujeme slovní zásobu z Unit 2 (a roll, cheese, soap, water, salad)

Bookwork:
SB str. 26 – 27 cv. 1, 2 – díváme se na příběh na videu, ústně odpovídáme na otázky k textu; poté se dělíme na skupiny a čteme příběh nahlas (cv. 1); podle příběhu určujeme, zda jsou věty pravdivé či ne (cv. 2)
WB 22 cv. 2 – podle zadaných popisů doplňujeme názvy potravin

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad;, I’m hungry; story vocabulary: to bite (bit – min. čas), ill, medicine, top, waterfall, golden, get better, fool

Other information:
Checking homework – společně kontrolujeme domácí úkol.
Mini whiteboards–  podle obrázků, které se nám postupně odkrývají na interaktivní tabuli píšeme názvy ovoce a zeleniny.
Sound Hop – říkáme si, jaký je rozdíl ve výslovnosti „i“ ve slovech „like“ a „little“. Poté si říkáme různá slova (např. bike, I, ice, it, in, fish, wish, miss, list, kiss, …) a podle toho, jak v nich „i“ vyslovujeme skáčeme doprava nebo doleva.