18.9.

Homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4  (celá  kromě cv. 1) a 5 (celá). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě neučinili). Děkujeme.

Introduction: společně zpíváme písničku Hello song a říkáme si, jak se dnes máme (e.g. How are you today? I am …). Opakujeme tak vyjadřování pocitů (happy, sad, sleepy, angry, silly scared).

Portfolio: píšeme do sešitu slovy čísla 5, 7, 8, 10

Bookwork: začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou Meet the Explorers a poznáváme hrdiny – Bena, Lucy a jejich pejska Bustera, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás po celý školní rok provázet.
SB str. 4 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (viz níže); posloucháme text o tom, kam Ben a Lucy půjdou hledat knihu, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici;
WB str. 4 cv. 1 – podle poslechu doplňujeme číselné řady;

Unit vocabulary and Phrases: upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100
Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdate na této stránce (výše).

Other information:
Checking homework
– kontrolujeme úkol zadaný v minulém týdnu a lepíme jej do sešitu.
Numbers –
věnujeme se opakování čísel. V kroužku si procvičujeme počítání od 1 do 20 a poté od 20 do 1; dělíme se na dva týmy a podle zadání vyučujícího hledáme čísla napsaná na tabuli (10, 20, 30, … 100); generujeme si náhodná čísla na počítači a čteme je.
Action Song – protahujeme si tělo s písničkou a při tom si procvičujeme slovesa clap, stomp, swing, dance, jump, shake, touch.