18.9.

Homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4 a 5 (celé). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě neučinili). Děkujeme.

Introduction: společně zpíváme písničku Hello song a říkáme si, jak se dnes máme (e.g. How are you today? I am …). Opakujeme tak vyjadřování pocitů (happy, sad, sleepy, angry, silly scared).

Portfolio: během zadaného času píšeme co nejvíce míst ve městě (e.g. bank, supermarket, school, cinema, swimming pool, museum, funfair etc.) tím si opakujeme slovní zásobu z minulého školního roku.

Bookwork: začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou Weel done, Ben and Lucy!
SB str. 4 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (viz níže); posloucháme text o slavnostním předání sochy do muzea, kterou Ben a Lucy našli, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici;
SB str. 5 cv. 1, 2, 3 – posloucháme interview mezi Benem a novinářkou a kroužkujeme správní odpovědi; dáváme slova ve větách do správného pořadí; díváme se na krátké video s rozhovorem gekonů 

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer
Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdate na této stránce (výše).

Other information:
Checking homework
– kontrolujeme domácí úkol zadaný v minulém týdnu a lepíme jej do sešitu.
Questions in present tense
– odpovídáme na otázky  v přítomném čase (e.g. Do you like to have fun? Where do we go to have fun? Do you remember Ben and Lucy? How do they look like?)
Action Song – protahujeme si tělo s písničkou a při tom si opakujeme slovesa clap, stomp, swing, dance, jump, shake, touch.