29.11.

Homework due Wednesday, 6.12.: WB str. 34/ cv. 1 a 2, str. 36/ cv. 1 a str. 37/cv. 1. Ve 3. lekci probíráme určování času na hodinách s ručičkami (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), což je pro děti poměrně těžké, a tak prosíme o procvičování.

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, co děláme každý den – „What do you do every day? Every day, I eat breakfast …“

Portfolio: doplňujeme do vět chybějící slova z nabídky (up, dog, tidy, shopping, dishes, cook) a věty píšeme do sešitu:
1. I wash _____ after dinner.
2. You walk a lot when you do the _____.
3. I _____ up after I play with my toys.
4. You need to dry the _____before you put them away. 5. You need to take the _____ for a walk every day.

Bookwork:
SB str. 35 cv. 3 – díváme se na video o Gregovi, čteme nahlas a seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže
SB str. 37 cv. 3 – díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže

Grammar:
vyjadřování času

What’s the time? It’s five o’clock. (Je pět hodin.)
It’s QUARTER PAST two. (doslova „čtvrt po druhé“ = čtvrt na tři.)
It’s HALF PAST two. (doslova „půl po druhé“ = půl třetí.)
It’s QUARTER TO two. (doslova „čtvrt do dvou“ = tři čtvrtě na dvě.)

příslovce určující frekvenci (tj. jak často danou aktivitu provádíme): 
ALWAYS – vždy, USUALLY– obvykle, SOMETIMES – někdy/občas, NEVER – nikdy;
ve větě stojí za podmětem

např. I ALWAYS brush my teeth after breakfast. 
I USUALLY go to bed at nine o’clock.
 I SOMETIMES tidy up my bedroom. I NEVER eat cake.

Unit 3 vocabulary: 
daily tasks, sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; o’clock, quarter past, half past, quarter to

Other information:

Paper Clock – ukazujeme si čas na papírových hodinách a podle zadání Miss Christiny říkáme, kolik je hodin.
Always/usually/sometimes/never – ústně tvoříme věty s příslovci a procvičujeme jejich posatvení ve větě.
Oceňujeme i našeho Studenta měsíce listopadu a moc mu blahopřejeme!
Někteří žáci dopisují test ze 2. lekce. Všichni si jej dnes odnesli domů opravený.