29.11.

Homework due Wednesday, 6.12.: WB str. 34 a 35

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, kdy voláme sanitku – „When do you call an ambulance? I call an ambulance when I can’t move my leg/break my arm …“

Portfolio: podle obrázků píšeme slovíčka do sešitů, společně kontrolujeme (paramedic, flood, emergency services, police car, police officer)

Bookwork:
SB str. 34 cv. 2 – posloucháme příběh o dopravní nehodě a opravujeme věty
SB str. 35 cv. 1, 2, 3, 4 – podle poslechu přiřazujeme obrázky k větám (cv. 1); doplňujeme, co osoby dělali včera v 5 hodin odpoledne (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 3); říkáme a poté píšeme věty, co chlapci a dívky dělali v okamžiku, když jim zazvonil telefon (cv. 4)
SB str. 36 cv. 1 – posloucháme písničku a číslujeme obrázky podle pořadí, v jakém se udály na nich zobrazené aktivity
SB str. 37 cv. 2, 3 
– sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3) – viz níže

Grammar:
minulý čas průběhový – 
používáme, pokud mluvíme o něčem, co se stalo v určitém okamžiku v minulosti tj. co se právě dělo, když…)
podmět (I, you, …) + was/were + významové sloveso s -ing
např. When the phone rang, PAUL WAS READING a book. When my mother came home, I WAS DOING my homework. WE WERE PLAYING tennis at 3 o’clock. When he came home, HIS MOTHER WAS COOKING dinner. 
minulý čas průběhový v otázce – používáme, když se ptáme, co někdo dělal v určitém okamžiku v minulosti
např. WAS she WATCHING TV yesterday evening? Yes, she was. /No, she wasn’t. WERE they SLEEPING last night? Yes, they were. No, they weren’t.
What WERE you DOING at 4 o‘clock on Monday? I WAS DOING my homework. 

Unit 3 vocabulary:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic; accident, fall out of, hurt, shark, chin

Other information:

Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Games.
Oceňujeme i naše Studenty měsíce listopadu a moc jim blahopřejeme!
Někteří žáci dopisují test ze 2. lekce. Všichni si jej dnes odnesli domů opravený.