8.11.

Připomínáme homework due Monday, 13.11.: WB strana 22/ cv. 1, 23 (celá) a str. 25/cv. 1 + podepsat papírek s třídní pravidly. Prosíme také o navrácení anglických knížek z knihovny – ještě nám jich poměrně hodně chybí. Děkujeme!

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, jaké je naše oblíbené jídlo  („What’s your favorite food? My favourite food is …“)

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka podle nápovědy v podobě obrázků (posu = soup; traew = water, dlaas = salad, esech = cheese ) a píšeme slovíčka podle obrázků (soup, vegetables, lemonade, salad)

Bookwork:
SB str. 23 cv. 3, str. 25/3 – díváme se na video o gekonech, čteme nahlas a seznamujeme se s novou gramatikou

Grammar: 
zájmena SOME a ANY 
SOME – používáme v kladných větách/odpovědích; ANY – používáme v otázkách a záporných větách/odpovědích. např: Are there ANY apples in your bag? Yes, there are SOME apples. Is there ANY cheese in your bag? No, there ISN‘ T ANY cheese. 
fráze: „SHALL WE + infinitive slovesa …?“ a „HOW ABOUT …?“ – používáme pro vyjádření nějakého návrhu, nějaké nabídky. V těchto návrzích pak používáme zájmeno „SOME“
např. SHALL WE play some games? SHALL WE put SOME peas in our soup? HOW ABOUT SOME carrots?

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; to bark, pool, I’m hungry

Other information:
Baamboozle Games – hrajeme interaktivní hry, kdy podle kontextu doplňujeme do vět some/any/shall/how about (procvičit si doma můžete zde a zde)
Are you hungry?zpíváme písničku a procvičujeme fráze „Are you hungry? Yes, I am.“ A názvy některých potravin.
Would you rather? – při online hře volíme z nabídky vždy jedno z jídel nebo pití, které máme raději, a poté podle naší volby cvičíme.