16. 1.

Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

What is missing? – Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

Story “I”: Nejprve si děti poslechly krátký příběh o samohlásce „I“, které se věnovaly v další části hodiny.

Notebooks: Do svých sešitů si děti zapsaly slova, ve kterých se samohláska „I“ nachází a stejně se vyslovuje: Big, Pig, Six, Fix, Lip, Zip.

Song: Ještě jsme si s dětmi poslechli krátkou písničku o samohlásce „I“.

Word Practice: Děti dostaly do dvojice mazací tabulku, fix a hadřík a k procvičení nová slovíčka navzájem kreslily a hádaly.

HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týden a děti dostaly na příští úterý (23. 1.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech za úkol str. 48 (celou) a 49 – vše kromě cv. 3 a do cv. 2 pouze napsat odpovědi YES a NO.

11 – 20: Po přestávce jsme si představili také nové číslovky – od 11 do 20. K procvičení nám pomohla písnička a také interaktivní hra.

Student Books: V učebnicích jsme pracovali na str. 52, kde jsme udělali cv. 1 a 2, ze str. 53 jsme stihli ještě cv. 1.