17.1.

Připomínáme homework due Monday, 22.1.: WB str. 51 cv. 1, 2 a str. 52. Kdo ještě nepřinesl domácí úkol, který byl na pondělí 15.1., prosíme o doplnění. Děkujeme!

Test Party: ve středu 24.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 4. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba ze 4. lekce. Z gramatiky pak předložky času (in, on, at) a minulý čas prostý a průběhový v jedné větě (viz gramatika z předchozích hodin). K tomu je  samozřejmě potřeba vědět, jak se tvoří minulý čas průběhový a prostý, a znát tvary minulého času nepravidelných sloves. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Introduction: vítáme se s písničkou a ptáme se, kde všude můžeme vidět hodiny – „Where can you see a clock? I can see a clock in the classroom, in the kitchen …“

Portfolio: podle obrázků píšeme do sešitu slovíčka (station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase)

Bookwork:
SB str. 52 cv. 1; WB str. 53 cv. 1, 2  

Unit 4 vocabulary:
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase

Other information:

Mini whiteboards – na bílé mazací tabulky píšeme tvary pravidelných a nepravidelných sloves v minulém čase (leave, have, eat, start, help, phone, tidy, see)
Vocabulary Jumping – procvičujeme slovíčka ze 4. lekce pomocí pohybové hry, kdy skáčeme podél obrázkových karet a říkáme, co je na nich zobrazeno.
Hot Potato – hrajeme v kroužku hru s míčem a procvičujme při ní čtení slovíček.
Time Game – snažíme se říci co nejvíce slovíček na téma Animal.