30. 11.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite food?

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, která se týkají hraček jako opakování na test.

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– U, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

Grammar – Na příkladech jsme si znovu opakovali předložky IN, ON a UNDER. Následně jsme si s dětmi zahráli ještě hru na schovávanou předmětů (plyšáků), aby si opět procvičily tyto předložky.

New Grammar – Po přestváce část dětí dopisovala test, druhá část mezitím s Willem přešla k učení nové gramatiky „Do you like…?“ – „Yes, I do./No, I don´t.“

Student Books – V závěru hodiny jsme pracovali v učebnici na str. 36, kde se děti naučily nové slovíčko „pond“ a znovu jsme si u těchto cvičení zopakovali zvířata z minulé hodiny a na str. 37 potom díky poslechu gramatiku z dnešní hodiny.

HW – Připomínám domácí úkol na příští úterý (5. 12.) na str. 34 a 35 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.