30. 11.

Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

Portfolios – Se zápisem do sešitu jsme si zopakovali novou gramatiku z minulé hodiny „has got“, tentokrát v otázkách: „Has the town got …?“ a odpovědích „Yes, it has.“No, it hasn´t.“, které děti doplňovaly podle obrázku.

Finish Towns – Děti dostaly také prostor na dokončení svých obrázků města s několika budovami, které si zvolily podle sebe. Následně si ve dvojicích procvičovaly otázky „Has your town got …?“ a odpovědi „Yes, it has.“No, it hasn´t.“

New Grammar – Po přestávce jsme si představili nové předložky: between, in front of, next to, behind. Nejprve se s nimi děti seznamovaly díky předmětu, také díky obrázkům a nakonec jsme se přesunuli i na pár cvičení v učebnici.

Student Books – V učebnicích jsme pracovali na str. 37, kam děti nejprve doplňovali v prvním cvičení správný název budovy (opakování z minulé hodiny) do vět dle obrázku a předepsaných předložek, následně jsme si poslechli Penny the Penguin. V posledním cvičení děti opět pracovali ve dvojicích a navzájem se ptali a odpovídali si.

HW – Připomínám domácí úkol na příští úterý (5. 12.) na str. 34 a 35 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.