1.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.11.: WB str. 22, 23

Notebooks: správně hláskujeme nová slovíčka z Unit 2

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Halloween lekce: vyrábíme, hrajeme hry a procvičujeme slovní zásobu, pracovní list, vyhlašujeme studenta měsíce října, Halloween aktivní video