1. 11.

Hodinu otevírá Halloween Freeze Dance

Test – děti, které nepsaly minulý týden opakování z dokončené lekce si práci dnes doplnily

Ostatní se mohou ještě část hodiny radovat s Halloweenem.

Activity Build a Bat – každý si může vybarvit a vystřihnout netopýra podle svých představ

Portfolio – Doplňujeme nedokončené věty – a. My favorite candy is …….. b. Halloween is on …… c. Dracula is a ………. d. Spiders make ……… e. On Halloween, people wear ……..

Rozdáváme si opravené testy a děti si je odnášejí domů. Práce se dětem povedly. Rodiče mohou posoudit.

Zahajujeme novou lekci a učíme se nová slovíčka – cheese, rolls, salad, vegetable, lemonade, water, apple juice.

Slovíčka procvičujeme pomocí obrázkových kartiček a dbáme na správnou výslovnost. Děti si nová slovíčka zapisují do svých sešitů.