17. 10.

Timebomb – Hodinu jsme začali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, zahrnuta byla i denní rutina (food, names, My Day).

Flashcards – Will potom přichytil na tabuli kartičky s obrázky nových slov z minulých hodin (denní rutina) a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí.

Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně celé věty, na tabuli byl jen „osoba“ (I, she/he) a předložka „at“, děti určovaly podle obrázků název činnosti a podle obrázku hodin psal, v kolik se to děje.

HW – Před přestávkou jsme si zkontrolovali společně úkol z minulého týdne a dětem byly zadány strany 13 a 14, které si zakroužkovaly, do příštího úterý (24. 10.).

Find the Words – Will pro děti připravil také pracovní list se všemi možnými frázemi denní rutiny, které se nacházely na papíře vždy vícekrát, děti měly za úkol jich najít co nejvíce, pokud možno všechny daného „typu“. Děti byly do této aktivity opravdu zapálené!

Listening – Společně jsme si také poslechli nahrávku a pomocí videa a učebnice sledovali příběh Thundera, jednoho z našich hrdinů, a jeho dne, který patřil mezi ty špatné.

Na tento příběh Will navázal a v závěru hodiny děti výtvarně ztvárňovaly, jak vypadá jejich DOBRÝ i ŠPATNÝ den.