21. 11.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, tentokrát si děti míč podávaly po kruhu za sebou.

Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy zvířat podle tabule, na které byla písmena zpřeházena.

Word Practice – Slovíčka z dané lekce si děti procvičily díky interaktivní hře s obrázky zvířat a popisem jednoho konkrétního, kterého měly děti za úkol mezi ostatními najít.

Také opět hledali slovíčka na pracovním listě.

Students Books – Po přestávce děti pracovaly v učebnici na str. 30 a 31, kde se seznámily s novým slovíčkem Habitats. Nechyběly ani kresby dětí a poslech.

Unit 2 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 2, který budou děti psát tento čtvrtek (23. 11.).

HW – Také připomínám domácí úkol na tento čtvrtek (23. 11.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 28 a 29, do těchto stránek byl dětem vložen test Unit 1, který psaly naposledy.