15.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Práce se Student’s Book: SB str. 28 cv. 2 + str. 29 + str. 30

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Deli role play – děti ve dvojicích hrají hru, jeden je zákazník a druhý pracuje v „lahůdkách“ a vyrábí sendviče. Role se střídají a každý má možnost „objednat“ jako zákazník a „připravit jídlo“ jako kuchař. Ve větách musí používat spojení „Would you like any….? Here is some…

Find the vocab word – děti poslouchají dlouhé věty, ve kterých se mluví vždy o jídle ze slovní zásoby, jakmile přijdou na to, o jakém slovíčku se mluví, musí ho napsat na svou tabulku

My favorite foods writing – píšeme několik vět o našem nejoblíbenějším jídle

Spell or Slime – online hra z platformy Cambridge One