Toucans

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Alice Krištůfková
E-mail akristufkova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 16. 5.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Mountain song“

  Circle time„What can you see outside? I can see a bird…….“ Ptáme se a odpovídáme

  Portfolio – zapisujem si 3 slovíčka – co právě děláme – I’m sitting, I’m reading, I’m writing

  New homework AB str. 84 / 1, str. 84/ 2, str. 86 2 – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Activity Holiday – nová slovíčka na obrázkových kartičkách procvičujeme v kruhu – beach, shell, sand sun, mountains, sea

  Slovíčka procvičujeme formou her – Flyswatter, Snatch game, What’s missing

  Bookwork – AB str. 84/ 1, str.85 / 2, str. 86 / 1

  Star song – poslech a zpěv píničky, následují otázky a odpovědi k textu

 • 9. 5.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Birthday song

  Circle time „What do you eat at the party? I eat pizza and sausages.“

  Portfolio – Would you like a burger? Yes, I’d like a burger./ No, thank you. I don’t like burgers. / Yes, I’d love a burger. – malujeme smajlíky, nebo mračouny podle odpovědi

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework AB str. 82 / 2, str. 83 / 1 – vypracovat do příštího týdne

  Bookwork – AB str. 81 / 1- food listening, 80 / 2 – food logic – vyplňujeme tabulku

  str. 82/1 – birthday words

  Toy video – sledujeme další příběh našich známých hrdinů

  Games – hrajeme hry k procvičení slovní zásoby – Hot potato, Lip reading, Snatch game

 • 2. 5.

  Zahajujeme písničkou a protažením – „Birthday song“

  Circle time„When is your birthday?“ My birthday is in February.“

  Portfolio – do předepsaných vět doplňujeme – love, like, don’t like

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – AB str. 76 / 2

  New homework AB str. 78 / 2, str. 79 / 2 – vypracovat do následujícího čtvrtka.

  New vocabulary Birthday food – slovíčka procvičujeme formou her a soutěží – Snatch game, food flyswatter

  Bookwork – AB str. 78 / 1, str. 79 / 1, str. 80 / 1

  Grammar předmětná zájmena – I – ME, You – YOU, He – HIM, She – HER, It – IT, We – US They – THEM

  Activity – zájmena procvičujeme formou her na interaktivní tabuli

 • 25. 4.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Hobbies song“

  Circle time„What do you do after school? I play football.“

  Portfolio – podle obrázkových karet zapisujeme slovíčka – football, painting, badminton

  Homework – kontolujeme domácí úkol z minulého týdne – kdo nenapsal, doplní siAB str. 73, str. 75/1

  New HomeworkAB str. 76/ 2– vypracovat do následujícího čtvrtka

  Sledujeme video o zimních a letních sportech a umíme je pojmenovat – sailing, snorkelling, mountain walking, snowboarding, skiing, surfing

  Bookwork – AB str. 76/ 1 – posloucháme a zaškrtáváme jednotlivé věty

  AB str. 77/ 1 – říkáme si o jednotlivých pravidlech u sportů

  Activities – Na mazací tabulky zapisujeme názvy sportů podle poslechu – AB str. 77/ 2

  Games – hrajeme hry na procvičení a zapamatování slovíček – Snatch game, Hot potato, Lip reading

 • 18. 4.

  Hodinu zahajujeme písničkou a protažením: „Hobbies song“

  Circle time – ptáme se a odpovídáme – „What do you like doing? I like swimming. I like dancing. I like cooking. I like reading.

  Portfolio – podle obrázkových kartiček zapisujeme slovíčka do sešitů – Hockey, basketball, baseball, table tennis

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – AB str. 73, 75 / 1 – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Activity – „What do you like/love/don’t like doing?“ – konverzujeme

  Bookwork – AB str. 74/ 1 hláskujeme slovíčka a dbáme na výslovnost celé věty, str. 74 / 2, 74 / 3 – kroužkujeme slovíčka a kreslíme

  Games Snatch game – hrajeme postřehovou hru se slovíčky – skateboarding, baseball, playing badminton, baseball, glasses, shirt, jeans, hat, dress, short, watch skirt, sock, T-shirt, talking throwing, eating, drinking, playing

 • 11. 4.

  Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou – „Hobbies song“

  Conversation „What do you like? I like books.“

  Portfolio – Podle obrázkových karet zapisujeme slovíčka – cap, handbag, shirt – společně hláskujeme a opravujeme

  New homeworkAB str. 70 / 1, str. 71 / 2

  Bookwork Hobby – AB str. 70 / 2 – vybarvujeme podle poslechu, str. 71 / 1 -hláskujeme slovíčka, str. 72 / 1 – posloucháme

  Games – Snatch game skateboarding, playing badminton, painting, playing table tennis, playing hockey, playing basketball, playing baseball ……. předvádíme pantomimou a soutěžíme i v postřehu, Hot potato – trénujeme a opakujeme slovíčka

 • 4. 4.

  Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou – „Get dressed“

  Introductions – „What are you wearing? I’m wearing a purple skirt, grey trousers, glasses and blue shoes.“

  Portfolio – podle obrázkových karet děti zapisují slovíčka do sešitů – hat, dress, jeans, glasses – společně hláskujeme a opravujeme

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z poslední hodiny

  New Homework AB str. 68 / 1 (word search ), str. 69 / 1 – vypracovat do následující hodiny, děkuji

  Bookwork – sledujeme video z učebnice PB str. 69, 67 / 1 – What has Marie got? (Maskman, Trevor ? )AB str. 65 / 2 – Write what you are wearing. Každý si napíše co má za oblečení.

  AB str. 68 / 3 – podle poslechu slovíček děti propojují obrázky

  Game – hrajeme hru Snatch game pro zapamatování slovíček – shirt, jeans, hat, handbag, dress, shorts, skirt, sock, shoe, T-shirt

 • 21. 3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Get dressed song“

  Conversation – „What clothes do you like? I like purple shirts.

  Portfolio Where is the ball? Behind, between, on, in front of – zapisujeme podle obrázků

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New HomeworkAB str. 65 / 1 and str. 67 /all /

  Games – hrajeme hry na procvičení nových slovíček – Flyswatter

  Nová slovíčka glasses, shirt, jeans, hat, handbag, dress, shorts, watch, skirt, sock, T-shirt, shoe

  Bookwork – AB str. 64/2 – děti vybírají správná slovíčka

  Activity „What are you wearing? I’m weaing .…… ve dvojicích se děti ptají a odpovídají

  Snatch game – procvičování slovíček pohybovou formou na základě obrázkových karet

 • 14. 3.

  Hodinu zahajujeme písničkou a protažením – „My Town song“

  How are you today? I’m happy. /hungry, sleepy, great, sad…/

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework – učebnice AB str. 64/ 1 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

  Activity – krátce opakujeme slovíčka i gramatiku před testem

  Test- napsali jsme si samotný test

  Vocabulary – zahajujeme novou Unit 9 a seznamujeme se s novými slovíčky – Clothes /oblečení/ a přidáváme – watch, skirt, socks, T-shirt, shoe

  Game – hrajeme hry pro zapamatování nových slovíček – „Hot patato, What’s missing?“

 • 7. 3.

  Zpíváme písničku a protahujeme se – „My Town“

  Conversation „Where can I see a person? I can see a person in the park.“

  Portfolio – propojováním sloupců děti tvoří věty, které dávají smysl – 1. Who’s that? That’s my cousin. 2. I love orange juice. So do I!

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – AB str. 62 / 2, str. 63 / 1

  Příští týden si děti napíší test z opakování Unit 5 – 8.

  Activity – video – New town places – opakujeme slovíčka

  Opakujeme předložky, názorně si ukazujeme – behind, between, next to, in front of, under, on

  Bookwork – AB str. 63 / 2 – střídáme se ve čtení

  Game – v týmech hrajeme deskovou hru a odpovídáme na otázky, opakujeme zábavnou formou slovíčka z poslední lekce

  předvádíme si činnosti – catching, cleaning, flying, getting, hitting, jumping, kicking, running, sitting, sleeping, talking, eating, drinking, playing

 • 29. 2.

  „My Town“ – hodinu zahajujeme písničkou

  Conversation „What is a place? A school is a place. A park is a place. A hospital is a place.

  Portfolio – podle obrázkových karet děti zapisují slovíčka – flat, park, shop

  Homework – společně kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – učebnice AB str. 58/ 2 and str. 59/ 1

  Activity – opakujeme předložky formou her a s pomocí interaktivní tabule – behind, between, in front of, under, on – všichni si názorně ukazujeme s nejrůznějšími předměty

  Bookwork – AB str. 56/ 1, 2, 58/ 1

  Video – pouštíme si další příběh našich známých hrdinů a následně odpovídáme na otázky

  Games – hrajeme hry na procvičení a zapamatování slovíček

 • 22. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou „My Town“

  Konverzace – v kruhu se snažíme vyjmenovat co nejvíce zvířátek která známe

  Portfolio – děti slyší 4 slovíčka a za úkol mají je správně napsat – chicken, cousin, donkey, juice

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny

  New Homework – učebnice AB str. 54 /all / – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Jednotné a množné číslo – woman/women, man/men, child/children

  Town vocabulary – park, shop, street, hospital, flat, café – nová slovíčka trénujeme na interaktivní tabuli i na obrázkových kartičkách

  Games There is – one (baby, car, child, coconut ) X There are – more ( babies, cars, children, coconuts ), Hot potato, Categories

  Bookwork – AB str. 54

 • 15. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Valentine’s Day song „

  V kruhu si povídáme o nejoblíbenějších pochoutkách – „Say the name of a candy. „Milka, …….

  Portfolio – děti vidí na obrázcích zvířátka a jejich úkolem je napsat název správně – Cow, duck, goat, sheep

  Domácí úkol – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny

  New Homework učebnice AB str. 51 a 53 (celá)

  Activity S sound – trénujeme správnou výsleovnost a názorně si předvádíme – „a slow snail“, „a scary snake“, „a speedy spider“

  Race draw – závod v kreslení – uč. AB str. 52/ 2, AB str. 52 / 1 – společně spelujeme – snail, snake, spider a spojujeme se slow, scary, speedy

  Food – ve dvojicích si povídáme o oblíbených pokrmech – „I like ______.“ odpověď – „So do I.“ or „I don’t.“

  Video – sledujeme video na interaktivní tabuli – „Can Maskman sleep? Can everyone else sleep? Why not? What does Marie talk about? -následně odpovídáme na otázky

 • 1. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Animal song“

  Conversation – „What is your favourite animal? My favourite animal is a horse.“

  Portfolio – podle obrázkových kartiček děti zapisují slovíčka – cat, dog, fish, horse

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework – učebnice AB str. 48 / 1 (křížovka), str. 48 / 2, str. 50 / 2

  Games – pro snadné zapamatování slovíček hrajeme hry – What’s missing? Flyswatter

  Bookwork – AB strk. 49 / 1 – pracujeme ve dvojicích, str. 50 / 1 – posloucháme a dbáme na správnou výslovnost

 • 25. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou – Winter song

  Conversation „What do you have for lunch? I have pasta with cheese.“

  Portfolio Can I have some ________eggs/ water/ juice / rice – děti zapisují jednotlivá slovíčka do sešitů.

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework – nový domácí úkol – učebnice AB str 46/ 2 – vypracovat do následující hodiny

  Bookwork – učebnice AB str. 46 / 1 – „plants“ or „animals“, 47 / 1 – malujeme nejoblíbenější snídani, oběd a večeři, konverzujeme se sousedem –

  „What is your favorite breakfast / lunch, dinner/ ? My favorite breakfast is milk and pancakes.

  Activity – „Where does it come from? „Jaká jídla pochází ze zvířat a jaká z rostlin? Opakujeme si slovíčka – zvířat a různých druhů jídel

  Meat comes from animals. Carrots come from plants.

  What is good / bad breakfast ?“- povídáme si o tom co je zdravé jíst a co ne.

 • 18. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou „Winter song“

  Conversation „What do you have for breakfast? I have eggs and coffee.“

  PortfolioCan I have some apples (bananas, oranges )? Here you are.“ – Ve dvojicích vedeme konverzaci a střídáme se. (názorně používáme obrázky, jeden předvádí zákazníka, druhý prodavače)

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Homework – učenice AB str. 45 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 25. 1.

  Bookwork – učebnice AB str. 43, str. 44/1

  GamesHot potato – hrajeme hru na procvičení slovíček

 • 11. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou – Winter song

  Konverzujeme v kruhu – „What do you do on Saturday morning? I wake up late.“ – ptáme se a odpovídáme

  Portfolio – do sešitu si zapisujeme slovíčka podle obrázkových karet na tabulli

  Homework – učebnice AB str. 41 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 18. 1.

  Bookwork – PB str. 40 cv. 1 – Food – slovíčka a procvičování na interaktivní tabuli

  str. 41 cv. 1 – Food song When do we eat bread and milk? Morning, Lunchtime, afternoon, evening?

  Activity – učebnice AB str. 40 cv 1 – kreslíme obrázky a čteme nákupní seznam

  Can I have some …..? X Have you got some…? Yes, here you are… X No, I‘ m sorry. Hrajeme si na obchod a rozdělujeme si role prodavače a zákazníka.

  Games What is missing? Procvičujeme slovíčka v rámci hry s obrázkovými kartami.

 • 4. 1.

  Přivítali jsme se  novoroční písničkou a ptáme se, co kdo obvykle dělá na Silvestra – „What do you always do on New Year’s Eve? I always spend time with family/ dance/ play games ….“

  Portfolio – ukazujeme si obrázky slovní zásoby související s novoročními oslavami, zapisujeme si je do sešitu a kreslíme obrázky (fireworks, party, confetti, clock)

  Vocabulary- fireworks, clock, party hat, toast, balloons, confetti, mask, blower, crown

  Activities –
  New Years Coloring Page – podle čísel si vybarvujeme obrázek k novému roku.
  Vocabulary Review – opakujeme slovní zásobu od začátku školního roku pomocí obrázkových karet; z řady obrázků určujeme, který do ní nepatří

  Scavenger Hunt – hledáme obrázky s novoroční tématikou schované po třídě; poté si říkáme, jak se slovíčka vyslovují a co znamenají.
  Wordsearch – luštíme osmisměrku na novoroční téma.
  Interview – dělíme se do menších skupinek a ptáme se spolužáků, co nejhezčího zažili v minulém roce – „What was your favourite part of 2023?

 • 21. 12.

  Zatančli a rozcvičili jsme se u The Gingerbread Cookie Dance!“/// Danny Go! Christmas Songs for Kids 

  Activity Draw a snowman – házíme kostkou a podle toho jaké číslo padne, kreslíme jednotlivé části sněhuláka. Děti obrázek pak popisují ostatním.

  Christmas vocabulary game, luštíme vánoční křížovku

  Film – po přestávce a v rámci občerstvení děti sledovaly příběh – „A Trash Truck Christmas

  Krásné Vánoce přejeme všem dětem i rodičům – MERRY CHRISTMAS !

 • 14. 12.

  Hodinu zahajujeme písničkou a protažením – „How do we say hello?

  Conversation -„I’m happy today. How are you?

  Portfolio – ze str. 35 v učebnici PB – poznáváme a zapisujeme do sešitů jednotlivé členy rodiny

  Homework – opravujeme a kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne

  Nový domácí úkol – AB str. 39

  Song – Action song – PB str. 37 / 1 – What is Grandpa doing? He is flying a kite. Grandma is cleaning the table. Father is playing baseball…….

  Activity – předvádíme si jednotlivé aktivity – driving, flying, getting, throwing, catching, jumping, hitting, kicking, sleeping, reading, drinking, listening, drawing

  Bookwork – AB str 38 /1, 2, PB str. 39 / 1 – What is Grandpa doing? – pouštíme si příběh a vyjmenujeme činnosti, které postavičky dělají.

 • 7. 12.

  Hodinu zahajujeme písničkou a konverzací – “ How are you today?“

  Portfolio – děti zapisují do sešitu slovíčka předmětů na které ukazujeme – a ruler, a clock, a mirror, a desk

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Homework nový domácí úkol -AB str. 35 / 1, str. 36 – celá

  Activity – Star Family – umíme vyjmenovat jednotlivé členy rodiny a na tabuli si kreslíme rodokmen, věnujeme se vazbám v rodině – Grandpa, grandma, mum, dad, baby, cousin

  Bookwork – PB str. 35 – ptáme se a odpovídáme – „Who is Lenny’s grandpa? Who is Lenny’s mum?“

  Nová slovíčka a názorné ukázky – Getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping

  Opakujeme slovíčka s pomocí obrázkových kartiček formou her a pohybových aktivit.

 • 30. 11.

  Zahříváme se u písničky – „Hello Miss Linky“ a u konverzace – „Hello, how are you today?“

  Portfolio – doplňujeme IS X ARE správně do vět – There is a ball. There are two rulers.

  Opravujeme úkol z minulého týdne, společně kontrolujeme.

  Homework – domácí úkol z učebnice AB str. 33 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

  První část hodiny je věnovaná hlavně opakování

  Test – dnes jsme si napsali slibovaný testík z probraných lekcí. Děti si vedly dobře a příští hodinu si přinesou práce opravené domů.

  Na závěr hodiny luštíme křížovky a vybarvujeme si obrázky podle čísel.

 • 23. 11.

  Hodinu zahajujeme konverzací – „How are you today?“

  Portfolio – do sešitu procvičujeme předložky IN, ON, UNDER….. na základě názorných ukázek

  Píšeme celé věty – The ball is in front of the box. The ball is next to the board.

  Opravujeme domácí úkol z minulého týdne. Kdo nevypracoval, dopíše si. ( AB str. 24/1, str. 25)

  Homework – AB str. 27, 29 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

  Test – příští čtvrtek 30. 11 si napíšeme souhrnné opakování z probraných lekcí

  Bookwork – AB str. 28/2 – Whose is this…….

  Procvičujeme v kruhu i na interaktivní tabuli – Whose shoes are those? Those are Grandpa’s. / PB str. 27 cv.1 /

  PB str. 32/1 – děti zapisují písmena a skládají tak slova

  Game – soutěžíme v týmech – procvičujeme lovíčka s pomocí obrázkových kartiček

 • 16. 11.

  Zahajujeme písničkou a rozhovorem – „How are you today? I’m happy. „( sad, great, hungry …)

  Portfolio There is, There are – doplňujeme do vět – There i a ball. There are three dolls.

  Opravujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Nová slovíčka – mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror

  Bookwork – Activity Book 24/2, 26 / 1

  Na interaktivní tabuli procvičujeme formou soutěží Mine / yours,  it’s / they’re

  V kroužku se ptáme a odpovídáme –  Is this yours? Yes, it’s mine. No, it isn’t.

  Unit 4 Song – At home

  Ve čtvrtek 23. 11. si napíšeme opakování z probraných lekcí. Po opravě přinesou děti práce rodičům k nahlédnutí.

  Homework – AB str. 24/ 1, str. 25 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 23. 11. Děkuji

 • 9. 11

  Začínáme protažením a písničkou – „Hello Miss Linky“

  Konverzace I’m happy today. How are you?

  Portfolio – píšeme krátké věty s předložkami – IN, ON, UNDER, NEXT TO

  Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

  Bookwork – Activity book str. 19 / 1 – There is, There are

  Game – na interaktivní tabuli procvičujeme formou her a soutěží „there is, there are“

  Procvičování slovní zásoby: camera, computer game, tablet, lorry, board game, kite, teddy bear, alien

  Nová gramatika – Whose is this pencil ? It’s Sara’s.  / Čí je to tužka? Je Sáry. /Procvičujeme názorně pomocí vlastních předmětů. Ptáme se a odpovídáme.

   this is / these are – toto je X toto jsou – opět si názorně předvádíme.

  This is one bike. X These are two bikes.

  Bookwork – Activity Book 20/ 2

  Homework – Activity Book – str. 20 / 1, str. 23

 • 2. 11.

  Začínáme písničkou – „Halloween ABC“

  „How are you today?“ Ptáme se a odpovídáme. „I’m fine. I’m great. I’m hungry. …..“

  Games – na interaktivní tabuli hrajeme hry s použitím IN, ON, UNDER, NEXT TO,

  a there is, there are, there isn’t, there aren’t – čteme otázku a vybíráme odpověď

  Portfolio – do sešitů si předložky zapisujeme a ke každé malujeme obrázek pro jasnou představu

  Halloween Freeze Dance

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Video – Pupil’s book str. 15 – pouštíme si krátký příběh a odpovídáme na otázky: „How many pencils are there? What does Trevor like to eat? What is in the bag?“

  New vocabulary – učíme se nová slovíčka, dbáme na správnou výslovnost a hrajeme hry pro lepší zapamatování – kite, robot, alien, camera, watch, teddy bear, lorry

  HomeworkActivity Book str. 18/ 1, 18/ 2 – vypracovat prosím do následující hodiny.

 • 19. 10.

   

  Hodinu zahajujeme písničkou – „There is/There are“

  Portfolio – do sešitů si děti zapisují slovem číslice od 11 do 20

  Domácí úkol – kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne

  Bookwork – učebnice Activity book str. 12 cv. 1., Pupil’s book str. 14 cv. 1 – How many bees are there? There are 17 bees.

  Song „Where is it?“ + Game – „Where is the ball?“ používáme předložky – IN, ON, UNDER, NEXT TO

  Star Chart – děti dostávají odměnu za dobře odvedenou práci podle počtu hvězdiček, které do dnešního dne nasbíraly

  Homework Activity book str. 10/ 2, str. 12/ 2, str. 15 / 1 – u tohoto cvičení budou děti potřebovat pracovat s počítačem, proto prosíme rodiče, kteří ještě děti nezaregistrovali pomocí kódu v učebnici, aby tak učinili a děti na platformu přihlásili. Děti budou touto formou pracovat i dále, nejen v rámci domácí přípravy.

 • 12. 10.

  Hodinu zahajujeme písničkou.

  Konverzujeme, ptáme se a odpovídáme – „How are you today?“ I’m great /fine, happy, hungry…./“

  Portfolio – zapisujeme si čísla slovem od 11 do 20 dbáme na správné psaní a výslovnost

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Bookwork – učebnice Pupil’s book str. 13 cv. 1 – posloucháme, sledujeme text a tleskáme při slovíčku „there’s“.

  Str. 14 – How many bees are there ? – Odpovídáme podle obrázku.

  Ptáme se a odpovídáme podle obrázku – „Where is the cupboard? On the pencils.“

  Nová slovíčka – board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk – pracujeme s obrázkovými kartami

  Activity – What color / how many – „What color is the pencil? How many pencils are there?“ There is – jednotné číslo /There are – množné číslo

  Under, on, next to, in – ukazujeme si a říkáme, kde se nacházejí jednotlivé předměty

  Homework – domácí úkol – Activity book str. 12, 13 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 19. 10. Děkuj

  i

 • 5. 10.

  Začínáme písničkou a pohybem –„Alphabet dance“

  Conversation – ptáme se a odpovídáme – „How are you today? I’m happy ( great, angry, hungry, Ok, sleepy…..)“

  Portfolio – vypisujeme slovy číslice od 1 – 10 – 20.

  Domácí úkol – kontrolujeme si domácí úkol z minulé hodiny

  ! Kdo nepřinesl, doplní si !

  Activity – procvičujeme předložky a názorně si je předvádíme – The ball is on the desk. The ball is under the desk. ( next to, in front of, behind, between )

  Bookwork – Activity book str. 8/ 2

  Vocabulary – nová slovíčka – board, ruler, desk, bookcase, cupboard, teacher – procvičujeme pomocí her v kruhu

  Homework – domácí úkol – Activity book – str. 11, 12 – vypracovat do následujícího čtvrtka 12. 10. Děkuji

 • 21. 9.

  Na uvítání jsme si zazpívali a protáhli se – „Hello song“

  Portfolio – write the numbers 1 through 10

   

  Bookwork – Pupil’s book – str. 4 – představujeme si Star Family a její jednotlivé členy – He’s , She’s – umíme je pojmenovat

  Activity book – str. 4 cv. 1 – používáme obrázkové kartičky (flashcards), str. 5 cv. 1 – vybarvujeme hvězdičky podle zadaných čísel, str. 6 cv. 1 – podle instrukcí vybarvujeme

  Activity – opakujeme čísla formou her a soutěží

  W w – zaměřujeme se na výslovnost „W“ – whale, wheel

  Děti dostaly obrázky velryby a mohly si ji podle vlastní představy vybarvit.

  Gramatika – He’s, She’s – ukazujeme na sebe a tvoříme krátké věty

  Homework – Activity book str 4/ 2, str. 8/ 1, str.8 / 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10.

 • 14. 9.

   

  Dnes jsme se přivítali na první hodině v letošním roce.

  Nejdříve jsme se představili –“I’m Miss Christina. What’s your name?” “Hello. I’m Miss Alice”.

  Conversation“I’m Miss Christina. I’m 10 years old. How old are you?” “I’m Miss Alice. I’m 10 years old. This is Christina. She is 10 years old. How old are you?”

  Team mascot – představili jsme si maskota naší skupinky a tím budou v letošním roce „Toucans“. Miss Christina dětem připravila jednoduché puzzle a obrázek tukana si děti složily. Děti také dostaly obrázky tukana, které si mohly vybarvit

  Class rules – dnes jsme si také zopakovali pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat. Následně děti podepsaly certifikát jako uzavření dohody mezi námi.
  (pay attention (listen to the teacher and to other students when they are speaking), raise your hand, bring your books and homework, be kind (no fighting or bullying), help each other, no mobile phones, no running, no standing or sitting on desks.”)

  Děti, které nenavštívily Back-to-school dostaly dnes učebnice.

  Portfolio – Ozdobili a podepsali jsme si sešity, které budeme v hodinách potřebovat

  Homework – domácí úkol – do příštího týdne děti přinesou od rodičů podepsaný list papíru, kde jsou informace jak se dostat na stránky naší skupinky. Zde najdou veškeré informace z hodin a domácí úkoly.