Wolverines

 

Vyučující Kelli McCarthy
E-mail kmccarthy@leapcz.com

 

Asistentka Alice Krištůfková
E-mail akristufkova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 29. 11.

  Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu – 1. „What were you doing yesterday at 7 o’clock?“

  „I was cooking the dinner.“ / sloveso + ing.tvar/ 2. „Were you in Prague this weekend? Yes / NO, we were / weren’t.“

  Student of the Month – vyhlašujeme studenta za měsíc listopad – GRATULUJEME

  Bookwork – SB str. 34 – zahajujeme novou lekci č. 3 – DANGER!

  cv. 2 – podle poslechu opravujeme správně věty

  Vocabulary – učíme se nová slovíčka a dbáme na správnou výslovnost – fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

  Games – pro lepší zapamatování slovíček hrajeme hry a sooutěžíme

  Portfolio – zapisujeme si slovíčka do sešitů

  New Grammar průběhový čas minulý – mluvíme o něčem co v minulosti probíhalo – I was climbing up a tree. I was reading a book. We were singing.

  I, He, She, It was / You, We They were + ingový tvar slovesa

  SB str. 35 – cv. 1 – podle poslechu číslujeme věty a spojujeme s obrázky

  cv. 2 – Doplňujeme věty uvedenými slovíčky – Yesterday at 5 o’clock I was playing football. We were running in a race.

 • 22. 11.

  Zahřáli jsme se u Freeze dance game

  Dnešní hodina je zaměřená hlavně na opakování před slibovaným testem.

  Portfolio – opakujeme hravou formou – 1. do vět doplňujeme – but, and, because, so

  2. procvičujeme ve větách použití COULD / COULDN’T

  3. zapisujememe slovesa v minulém čase

  4. zaměřujeme se na psaní slovíček z poslední lekce

  Test – v druhé části hodiny jsme si napsali samotný test

  Práce se dětem povedly. Děti si opravené testy odnesly domů k nahlédnutí rodičům.

 • 20. 11.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Past tense Song“

  Conversation – ptáme se a odpovídáme v kruhu – „What do you like to eat for lunch? What is your favourite restaurant? What is your favourite flavour of ice cream?

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Quiz – rozděleni do skupinek soutěžíme v zábavném kvízu, který je zaměřený na gramatiku Could X Couldn’t

  Game – formou hry procvičujeme slovíčka z poslední lekce ( mountain, forest, village …..)

  Portfolio – do sešitů si zapisujeme slovíčka v minulém čase – went, watched, saw, played, studied

  Doplňujeme do větBut, and, because, so – věty spojujeme

  Test – tuto středu 22. 11 si napíšeme testík z dokončené lekce č. 2.

 • 15. 11.

  Hodinu zahajujeme hrou – Two truth and one lie – děti si zapisují dvě věty pravdivé a jednu nepravdivou. Věty čteme a hádáme, která věta je nepravdivá.

  Game vocabulary – hrajeme pohybovou hru se slovíčky

  Portfolio – do sešitů si zapisujeme věty a kroužkujeme správně COULD x COULDN’T

  V druhé části doplňujeme slovesa v minulém čase – watched, saw, played, didn’t study, went

  Na pracovním listě dopisujeme správně – AND, BUT, BECAUSE, SO

  Bookwork – SB str. 26, 27

  ActivityDesign an island – děti ve dvojicích vytvářejí ostrov a připisují věty s použitím could a couldn’t

 • 13. 11.

  Zahříváme se u zpěvu písničky – „What did you do yesterday?“

  Conversation – v minulém čase se ptáme se a odpovídádáme :

  1. What did you do yesterday? 2. What was your favourite part of summer? 3. What did you eat for dinner last night?

  Společně kontrolujeme a opravujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Tvoříme věty a procvičujeme CAN, CAN’T x COULD, COULDN’T nejen na interaktivní tabuli.

  Píšeme věty a doplňujeme – I ______ /couldn’t/ walk when I was 6 months old. She ______ /could/ ran 25 kilometers when she was younger. He ______ hear you /couldn’t/. There is so much noise

  Portfolio – doplňujeme minulý čas a přeložky do vět. – Last summer I went to __________/Italy/. Yesterday I __________/went/ to school. We didn’t ________ /swim/ in the lake because _________./it was cold/

  Tvoříme minulý čas ze sloves – to walk – walked, to study – studied, to go – went, to have – had, to take – took, to watch – watched

  Activity – skládáme věty v minulém čase pomocí plastových písmenek

  Bookwork – SB str. 26, 27

  Homework WB str. 24, 25 – vypracovat prosím do následujícího pondělí

  Prosím, aby děti vrátily knížky z naší knihovny. Děkuji