Zebras

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 22.5.
  • Frogs on a log: výslovnost “ir” and “ur” (birthday, purple, bird, burger, circus, girl, skirt)
  • Začali jsme poslední lekci – Unit 12 On holiday! – slovíčka: Mountain, sea, sand, beach, sun, shell, holiday, jellyfish + pick up
  • S novými slovíčky jsme si zahráli hru – What´s missing?
  • Portfolio – Write and draw: Trevor is picking up a shell.
  • Unit 12 Song
  • Activity Book – 84/1 + 85/1 (ústně ve dvojicích)
  • Conversation in a circle (with beach ball): Where do you want to go on holiday? I want to go to…
  • Homework(DÚ): AB 84/2 + 86/2
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 5.6. budou děti psát test z probraných lekcí 9 – 12 – připomínáme proto domácí opakování slovíček a gramatiky, příští týden budeme ještě společně vše také procvičovat ve škole:)
 • 15.5.
  • Unit 11 Song
  • Portfolio – diktát písmenek (drinks: water, lemonade, juice)
  • Grammar: Would you like a burger? I´d like the cake.
  • Procvičovali jsme výslovnost a pravopis – Monty’s Sounds and Spelling („ir“ + „ur“): purple, bird, burger, circus, girl, skirt, birthday
  • Activity Book – 81 + 82 + 83 (poslech)
  • Na závěr děti nejdříve sledovaly a poté ve skupinkách četly další příběh – Unit 11 Story
  • HW: AB 80/1
 • 24.4.

  • Unit 11 – new words – Food: burgers, sausages, fries/chips, salad, lemonade, pie, cake, watermelon, oranges
  • Portfolio – děti luštily slova: burger, chips, cake
  • Děti poslouchaly a předváděly: Eat a burger, eat some chips, eat a salad, drink some lemonade.
  • Conversation: Would you like (a burger or a sausage)? I’d like (a burger), please. Yes, please. No, thank you.
  • Activity Book – 78/1,2 + 79/2
  • Grammar – učili jsme se zájmena:  me/you/him/her/it/us/them (Look at Fanda. Look at him. Smile at me.)
  • Unit 11 Song
  • Na závěr jsme si na přání dětí zahráli Around the World Game (with flashcards):)
  • HW: AB 80/2 (nejdříve přečti a poté doplň do tabulky)
 • 17.4.
  • Go Bananas! Camp Song
  • Portfolio – Sort the clothes (děti do svých sešitů třídily-zapisovaly oblečení) – Summer/Winter
  • Opakovali jsme lekce 9 a 10 – What sports do you like doing in summer/winter? – video + Quiz time
  • Snatch it Game: kick, hit, throw, catch, bounce, run, table tennis, hockey, basketball, football, baseball, badminton, mountain walking, skiing, snowboarding, sailing, surfing, snorkeling
  • Break – Library Books – děti si opět mohly vypůjčit anglické knížky z naší knihovny
  • Grammar – procvičovali jsme tvoření otázek a krátkých odpovědí (pomocí do/don´t/ does/doesn´t): Do you like playing baseball? No, I don´t.
  • A na procvičení gramatiky jsme si zahráli hru – Charades Game: Does he/she like (sport/hobby)? Yes, he/she does. No, he/she doesn´t.
  • HW: AB 77/1
 • 10.4.
  • Beach ball toss: Do you like …+ing ? I like/I love/I don’t like… +ing
  • Portfolio – Read and draw: Grandpa doesn’t like driving. Simon loves painting.
  • Unit 10 Song (Our hobbies)
  • Grammar: I like…/I love…/I don’t like… +ing
   • Does … like ..ing? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.
  • Activity Book – 73 + 74/1
  • Brain Break: „The Champion“ 🏆/// Danny Go! Sports Dance Song for Kids
  • Monty’s Sounds and Spelling (ay/a-e/ai): whale, snail, play, today, tail, snake, game, paint, train
  • Pravopis jsme na tabuli procvičovali hrou ve dvou týmech – Telephone Game
  • Unit 10 Story (Our hobbies)
  • HW: AB 74/2 (oprav oranžová slova = napiš věty správně), 75 (celou stránku)
 • 3.4.
  • Simon Says: play basketball, play the piano, take a photo, read a book, draw a picture, play table tennis, skateboard, play hockey
  • Portfolio: Kid’s Box 2 Unit 10 slide 1
  • Unit 10 – nová slovíčka – Hobbies: baseball, basketball, hockey, skateboarding, badminton, painting, table tennis
  • S novými obrázkovými kartami jsme si zahráli hru – Swat it Game
  • GrammarI like/love/don’t like… – tuto gramatiku jsme procvičovali hrou Frogs on a log Game
  • Brain Break – „The Champion“ 🏆/// Danny Go! Sports Dance Song for Kids
  • AB 70/1, 2 + 72/1
  • U tabule jsme procvičovali čtení a opakovali novou gramatiku: “He likes playing the guitar and cooking. He doesn’t like riding horses.” + děti o sobě vzájemně vyráběly ID cards
  • HW (DÚ): AB 72/2

 • 27.3.

  Happy Easter!

  • Easter Freeze Dance | Brain Break | Just Dance
  • Portfolio – děti četly a malovaly do svých sešitů: The Easter Bunny is wearing sunglasses, jeans, and a yellow shirt. He’s got 4 eggs. He’s eating a carrot.
  • Procvičovali jsme velikonoční slovní zásobu (pomocí karet s obrázky)
  • Zahráli jsme si hru – 4 corners Game
  • Po přestávce jsme malovali velikonoční překvapení podle návodu – How To Draw A Big Mouth Easter Bunny – Folding Surprise
  • Na závěr děti luštily osmisměrky – Easter Word Search
  • No HW(žádný nový DÚ není):)
 • 20.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

 • 13.3.
  • Beach ball toss: What are you wearing? I´m wearing … .
  • Portfolio – Write a sentence (2 things you are wearing)
  • Unit 9 – Clothes: shirt, jeans, sunglasses, dress, hat, handbag, glasses (+ jacket, shoes, skirt, socks, trousers, t-shirt)
  • Grammarput it/them on X take it/them off (Put your hat on. X Take your glasses off.)
  • Activity Book – pg. 64/1,2 + 66/1 (ústně, ve dvou týmech): I’ve got/I haven’t got
  • Zahráli jsme si hru – You are wearing…a black t-shirt/blue jeans/a yellow shirt.
  • Homework – AB str. 65/1 (vylušti tajnou zprávu a podle ní vybarvi obrázek vpravo)
 • 6.3.
  • Na začátku hodiny jsme společně pomocí her opakovali látku na test:
  • Charades Game (throwing, hitting, sitting, sleeping, kicking, flying a kite) + Around the World Game (with flashcards)
  • Portfolio – děti počítaly osoby na obrázku: How many men/women/babies/children are there?
  • Brain Break – Glow in the Dark Shapes Dance!
  • Po přestávce děti psaly souhrnný test z lekcí 5 – 8
  • Worksheets for fun – po testu děti vyplňovaly zábavné pracovní listy (Food and drinks Word Search Puzzle)
  • NO Homework today! (Žádný nový DÚ není):)
 • 28.2.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio -množná čísla: men, women, babies, children
  • Dnešní lekci jsme zaměřili na opakování slovní zásoby a gramatiky lekcí 5 – 8:
  • Word sorting – děti rozdělovaly slovíčka do 4 kategorií (Family, food, animals, places)
  • Opět jsme také procvičovali předložky (The girl is in front of the shop/next to the car/behind the bus…)
  • Brain Break – Fire + Ice Freeze Dance!
  • Activity Book – pg. 62/2 + 63/1
  • Na procvičení gramatiky jsme si také zahráli hru Snatch it! (I am hitting a ball/kicking/sleeping/flying a kite/sitting..) a na závěr hodiny pro zopakování slovíček také Around the world Game
  • Homework – AB str. 62/1 (dokončit)
  • !Reminder (Připomínka): za týden ve středu 6.3. budou děti psát test z probraných lekcí 5 – 8 – připomínáme proto opakování slovíček i gramatiky!
 • 21.2.
  • Beach Ball toss: Where do you live? I live in a house/flat.
  • Portfolio – Draw: There are flats between a toy shop and a café.
  • Opakovali jsme slovíčka a předložky z 8. lekce
  • Worksheets (pracovní listy) – Prepositions of place + town vocabulary (děti četly instrukce a podle nich vystřihovaly a lepily obrázky do mapy městečka): The toy shop is next to the park.
  • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
  • Activity Book – pg. 57
  • Unit 8 Story (My town)
  • Homework – AB str. 59
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 6.3. budou děti psát test z probraných lekcí 5 – 8, příští týden budeme ještě společně vše také procvičovat ve škole.
 • 14.2.
  • Beach ball toss – Valentine´s day: Who do you love? I love… (my mom, my dad, my friend…)
  • Portfolio – POZOR na mn. čísla: a woman/women, a man/men, a child/children
  • Grammar – There is a man. X There are men.
  • Frogs on a log Game (choose the side)
  • Unit 8Words – Town: park, shop, street, hospital, café, flat,
  • Brain Break – Valentine´s Day Dance Freeze
  • Opakovali jsme předložky (with Monty and Ben)
  • In front of, Behind, Between – Prepositions Song for Kids
  • Activity Book – 54/1,2 + 56/1
  • Nová slovíčka a jejich hláskování jsme na závěr procvičili novou hrou v kroužku – Pass the Clap Game
  • Homework – AB 55/2 + 56/2
 • 31.1.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio – Draw a lizard in front of a tree. Draw a donkey between 2 onions.
  • Procvičovali jsme předložky: In front of, Behind, Between Song
  • Words – Food: watermelon, pineapple, bananas, oranges, mangoes, coconuts, lemon, lime, onions
  • Opakovali jsme gramatiku z minulého týdne: I love bananas . So do I. /I don´t.
  • Brain Break – The Animal Dance!
  • Activity Book – 51 + 52/1 + 53 – Picture Dictionary (listen, stick, write)
  • Monty’s Sounds and Spelling: A slow snail, a scary snake and a speedy spider!
  • Unit 7 Story (At the farm)
  • Homework – AB 52/2
 • 24.1.
  • Circle time – What´s your favourite animal? My favourite animal is
  • Portfolio – Draw a frog under a bookcase. Draw a spider between an armchair and a sofa.
  • Unit 7 Words – Animals: cow, goat, sheep, duck, frog, lizard, spider, donkey, bugs /insect (hmyz)
  • Zvířata jsme procvičili hrou u tabule – Board slap Game
  • Unit 7 Song (At the farm)
  • Activity Book – 48/1 + 49/1 (Ask your friend – Where´s the spider/goat/lizard?) + 50/1 (2)
  • Brain Break – The Animal Dance!
  • New Grammar – I love … . So do I. /I don´t.
  • Fruitbasket turnover Game – novou gramatiku jsme si hned vyzkoušeli při hře v kroužku : I love cats. So do I. I love dogs. I don´t.
  • Homework – AB 48/2
 • 17.1.
  • Circle time – Beach ball toss: What´s your favourite food? My favourite food is
  • Portfolio – Draw a lunch. I´m having meat, bread, pears and water.
  • Shlédli jsme video o jídle – Where does it come from? Plants / Animals a poté jsme si také na procvičení slovíček o jídle zahráli hru – Frogs on a log Game
  • Words: carrots, meatballs, yogurt, fish, potatoes, rice, chips/fries, pasta, cheese, eggs, chicken, bananas, milk, pears, fruit, vegetables
  • Activity Book – 46/1
  • Games: zahráli jsme si hláskovací hru Hot potato spelling with food + také novou hru Snatch it!, při které jsme procvičili slovesa v přítomném čase průběhovém (I am throwing/catching, talking, jumping, sitting, cleaning, running, kicking, sleeping…)
  • Homework – AB 47/1 (vyberte slova z rámečku nahoře a namalujte)
 • 10.1.
  • Go Bananas!
  • Portfolio: morning = breakfast, lunchtime = lunch, evening = dinner
  • Unit 6 Song
  • Activity Book – pg. 43 + 44/1
  • Brain Break – Fruit Song for Kids
  • Library books – děti si opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky z naší knihovny
  • Procvičovali jsme výslovnost – „The chicken´s lunch is cheese, chips and chocolate!“
  • Unit 6 Story (Dinner time) – sledovali jsme příběh, pak si děti rozdělily role a příběh několikrát také četly
  • Conversation Game (Shopping role play) – ve dvojicích děti nakupovaly v obchodě podle vytištěného seznamu
  • Homework – AB – 45 (rozlušti, napiš a nalep samolepky)
 • 3.1.

  • I´m hungry! Food Song
  • Portfolio – děti psaly a malovaly: milk, chicken, chips, bread
  • Unit 6 – Food: bread, water, milk, eggs, chips (=fries), juice, chicken, rise / meals: breakfast, lunch, dinner (večeře)
  • Novou slovní zásobu jsme procvičili hrou u tabule ve dvou týmech – Swat the picture
  • Brain Break – Fruit Song for Kids
  • Activity Book – pg. 40/1 + 42/1 + 2
  • Grammar – Can I have some (bread/milk/water), please? Yes, here you are. No, I´m sorry.
  • K procvičení těchto frází jsme si s hudbou zahráli konverzační hru ve dvojicích (děti namalovaly 4 obrázky na kousky papíru a při zastavení hudby se vzájemně ptaly a podle pravdy odpovídaly) – Conversation Game
  • Unit 6 Song (Dinner time)
  • Homework – AB – 41/1
 • 20.12.

  Merry Christmas and a Happy New Year!

  • The Gingerbread Cookie Dance!
  • Na procvičení vánoční slovní zásoby jsme si zahráli hru 4 Corners (Christmas tree, candy cane, reindeer, stocking, star, snowflake, candle, chimney, ornaments, lights, presents/gifts)
  • Roll and Draw a Snowman – děti házely kostkou a podle obrázků malovaly zábavné sněhuláky
  • Po přestávce jsme si udělali popcorn a shlédli krátký vánoční film A Trush Truck Christmas
  • Christmas carols – společně jsme si zazpívali koledy – We Wish You a Merry Christmas🙂
 • 13.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – What´s he/she doing? He/she is catching/reading/cleaning.
  • Procvičovali jsme přítomný čas průběhový (co děláme právě teď): We are sitting. I am reading.
  • Unit 5 Song (Meet my Family)
  • Brain Break – Alphabet Dance
  • Activity Book – pg. 36/1 + 37 + 38/1,2
  • Monty´s Sounds and Spelling („k“) – Look, crocodile! A cat in a coat is taking your cup!
  • Spell the word – hláskování rodinných slovíček jsme procvičili u tabule s balónem – Beach ball Game
  • Unit 5 Story
  • Homework – AB – celá str. 39
  • Děti si dnes domů odnesly opravené testy (Unit 1-4)!
  • Příští týden budeme mít „Christmas Party“ – děti si mohou přinést vánoční dobroty a přijít vánočně oblečené/naladěné – moc se na ně s Miss Annou těšíme:)
 • 6.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti vybíraly slova – At home (lamp, bed, mirror) X Family (mum, grandpa, cousin)
  • Unit 5 – nová slovíčka: mum, dad, baby, cousin, grandpa, grandma
  • Novou slovní zásobu jsme procvičili hrou – Frogs on a log
  • Activity Book – pg. 34/1
  • Grammar – učili jsme se používat přítomný čas průběhový: He’s/She’s …ing (getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping)
  • Beach ball Game – na procvičení přítomného času – děti říkaly: I am catching/throwing.
  • Homework – AB – 35/1
 • 29.11.
  • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u The Wiggle Dance!
  • Portfolio: Draw a lamp on a bookcase. Draw two lorries under a sofa.
  • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test
  • Test (Unit 1-4)
  • Worksheets for fun – po testu jsme s dětmi vyplňovaly zábavné pracovní listy
  • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané nějaké starší domácí úkoly, prosím dodělat!
 • 22.11.
  • Unit 4 Song
  • Portfolio – děti malovaly: Draw two watches on a mat. Draw Monty in the bath.
  • Activity Book – pg. 27 + 28/2,3 (ve dvojicích)
  • Grammar – na interaktivní tabuli jsme procvičovali: it´s / they´re (Are these mats yours?)
  • Gameshow Quiz
  • Brain Break – The Dance Freeze Song 2!
  • Procvičovali jsme předložky a také přivlastňování – Whose Ears? (děti hádaly, čí uši jsou na obrázcích)
  • Unit 4 Story
  • Na procvičení slovíček jsme si na závěr zahráli hru s obrázkovými kartami Around the world Game
  • Homework – AB – celá strana 29
  • !Reminder (Připomínka): za týden ve středu 29.11. budou děti vyplňovat souhrnný test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat
 • 15.11.
  • Go Bananas! Camp Song
  • Portfolio – děti psaly slova podle diktátu (clock, mat, mirror)
  • Unit 4 – nová slovíčka: mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror
  • Grammar – mine/yours: Is this yours? No, it isn´t. Yes, it´s mine.
  • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
  • Activity Book – pg. 24/2 + 26/2
  • Unit 4 SongWhose are these shoes?
  • Prepositions of place – procvičovali jsme předložky místa (on, in, under, next to)
  • Homework – AB – celá strana 25 (nahoře vylušti tajenku a namaluj obrázek, dole doplň chybějící slova)
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 29.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole
 • 8.11.
  • The Wiggle Dance!
  • Portfolio – This is /These are
  • Procvičovali jsme jsme slovíčka z druhé lekce – názvy hraček (toys)
  • Grammar – učili jsme se přivlastňovat: Whose bike is it? It´s Ondra´s.
  • Brain Break – Alphabet Dance
  • Activity Book – pg. 20/1 + 21 + 22/1
  • Unit 3 Song
  • Monty´s Sounds and Spelling „ai“ – procvičovali jsme výslovnost (hide, kite, five, bike, white)
  • Na procvičení slovíček jsme si zahráli Telephone Game
  • Unit 3 Story – na závěr jsme shlédli příběh s oblíbenými hrdiny
  • Homework – AB 20/2 + celá str. 23 (nalep samolepky, které najdeš vzadu v knize + dole si vybarvi hvězdičky, pokud umíš správně pojmenovat obrázky)
 • 1.11.
  • The Counting by Twos Song
  • Portfolio – děti psaly slova podle diktátu
  • Unit 3 – new words: kite, teddy bear, robot, alien, watch, camera, computer game, tablet, lorry, board game
  • Grammar – This is a book. X These are books.
  • Brain Break – The Creepy Crawl! Dance Song
  • Flashcards Game – na procvičení nových slovíček jsme si zahráli hru
  • Activity Book – pg. 18/1,2 + 19/1
  • Unit 3 Song (Do karaoke) – Whose is this jacket? = Čí je tato bunda?
  • Homework – AB 19/2 (slož a napiš správná slova)
 • 18.10.
  • The Counting by Twos Song
  • Portfolio – Numbers – procvičovali jsme čísla
  • Grammar – Is there a pen/pencil/ruler/eraser in my pencil case? There is/There are … .
  • Brain Break – The Color Dance Game! Danny Go!
  • Be polite (nice, respectful) – učili jsme se „být zdvořilí“ a používat výrazy jako Please, Thank you, I am sorry, Put your hands up = Raise your hands, I can share my pencil Can I borrow your pencil?, Wait for your teacher, Can you help me, please? Listen to your teacher, Clean your desk.
  • Activity Book – pg. 16/1 + 17/1
  • Charades Game – na procvičení zdvořilého chování pak děti v párech předváděly scénky a ostatní hádaly
  • Homework – AB 16/2 (podle obrázku vpravo nahoře namaluj vlastní – podle toho, co máš ve vlastním penálu)
 • 11.10.
  • Unit 2 Song
  • Portfolio Unscrumble the school words (darob = board, lerru = ruler…)
  • Unit 2 – procvičovali jsme slovíčka a gramatiku 2. lekce
  • Telephone Game – zahráli jsme si Tichou poštu
  • Conversation in pairs – děti se ptaly a odpovídaly podle obrázku na tabuli: How many bags/teachers/cupboards/rulers are there? There is/are ….. .
  • Activity Book – pg. 13 + 14/2
  • Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru – There is/there are Team Game – Baamboozle
  • Story time – pustili jsme si video s dalším příběhem – Unit 2 Story
  • Homework – celá strana 15 (nahoře – rozlušti, napiš slova a nalep samolepky, které opět najdeš vzadu v knize + dole – nejprve přečti a poté zaškrtni)
 • 4.10.
  • Let´s count to 20 Song
  • Portfolio – How many pencils/books/erasers are there?
  • Unit 2 – new words: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk (eraser, pen, pencil, chair, table, book)
  • Flashcards Games – What´s missing + Board slap
  • Seznámili jsme se s novými postavami v učebnici – Alex, Lenny, Meera
  • Brain Break – The Wiggle Dance!
  • Activity Book – 10/1 (společně jsme zapsali slovíčka) + 12/2
  • Grammar – There is a bag under the desk. There are 2 pens in the bookcase.
  • Homework – 10/1 (najdi slovíčka v osmisměrce) + 11/1 (rozlušti názvy čísel a napiš)
 • 27.9.

  Na úvod hodiny jsme se rozhýbali u Alphabet Dance

  Portfolio – děti doplňovaly chybějící písmenka do názvů barev (w_it_, b_ac_, ye__o_)

  Spell the word – opakovali jsme abecedu a procvičovali hláskování

  Poté jsme si v kroužku na zemi s obrázkovými kartami (flashcards) zahráli Hot potato Game

  Brain Break – Party Freeze Dance Song

  Procvičovali jsme výslovnost „wh“ – Where´s the white whale? Next to the wheel.

  AB – 7/1 + 8/1

  Unit 1 Story – Hello again!

  HW – AB 8/2 (oprav slovíčka a podle obrázku nahoře zakroužkuj správnou odpověd) + celá str. 9 (nahoře nalep samolepky, které najdeš vzadu v učebnici a dole zaškrtni, co jsi se již naučil/a)

 • 20.9.

  Přivítali jsme se písničkou Funky Counting Song

  Portfolio – Write the number! 1-10

  Opakovali jsme čísla a barvy

  Whiteboards – pomocí malých bílých mazacích tabulek jsme procvičovali pravopis slovíček

  Flashcards (obrázkové karty) – představili jsme si Star Family + toys

  Brain Break – Party Freeze Dance Song

  Grammar – Who´s he/she? He´s / She´s Stella. She is 9 (years old).

  Activity Book (AB) – 4/1 + 6/1

  Hot potato Game: What´s your name? How old are you? What´s her/his name?

  Homework (HW) – domácí úkol na příští týden: 4/2 (napiš své jméno, věk a namaluj sebe) + 6/2 (nejdříve rozlušti slovíčka a poté je doplň do vět)

 • 13.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve přivítali, vzájemně se představili a shlédli krátké video o maskotu naší skupiny – Zebra – Meet the Animals

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Miss Anna likes … .

  Hello! Song

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Brain BreakPhonics Song 2 (new version)

  Board Spelling – ve dvou týmech u tabule jsme si procvičovali pravopis známých slovíček

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

  HW: No homework today!