Dolphins

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 21.5.
  • Party dance song
  • Opakování před testem: „Wants“ – She wants him to give her a pencil. Miss Christina wants Terka to give her a pencil
  • Prepositions of place: in, into, out of, along, around
  • Test Unit 7 – 8
  • Snatch game: drank a cup of tea, ate a bag of fruit, ate a bowl of salad, drank a glass of milk, touched a box of eggs, drank a bottle
  • of water, drove a car, flew a plane, bought new shoes, sat at home, slept at night, drew a giraffe, fed my dog, ran to school, swam in the lake,
  • ate a sandwich
  • Who am I? – game – jeden student vždy musel uhádnout dané slovo na základě nápovědy od ostatních.  
 • 14.5.
  • Party dance song
  • Introduction: What is a drink? _____ is a drink.
  • Portfolios: doplnění slov do textu, srovnávání poslechové informace s textem
  • AB 81/4, 79/1, 2
  • Whiteboards aktivity – děti poslouchaly popis a na stírací tabulku napsaly dané slovo
  • Snatch game: drank a cup of tea, ate a bag of fruit, ate a bowl of salad, drank a glass of milk, touched a box of eggs, drank a bottle of water, drove a car, flew a plane, bought new shoes, sat at home, slept at night, drew a giraffe, fed my dog, ran to school, swam in the lake, ate a sandwich
  • Opakování – prepositions of place – in, into, along, out of, around, out of, behind, in front of, next to
  • Procvičování vyjádření – ona chce od ní, aby….“Give me a pencil, please.”  – Miss Christina wants Miss Andrea to give her a pencil.
  • Příští týden budou děti psát TEST UNIT 7 – 8
  • Homework:AB p.80/1, 2, 81/5
 • 7.5.
  • Home song
  • Portfolios: starfall “_i_e” – write bike, kite, five, hide
  • Animal chant – “Monkey’s riding a motorbike in the bedroom. Mouse is swimming in the bathroom.”
  • „m“ sound  –  AB 82/1
  • AB 83/2 – bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, hall
  • Toy video
  • Snatch game: drawing a picture, reading a book, sitting on a chair, listening to music, driving a car, playing a video game, riding a horse, playing basketball, playing the guitar, swimming, riding a bike, playing football, playing tennis, playing the piano, fishing, singing, driving a bus, flying a plane, riding a motorbike, flying a helicopter
  • Hry s obrazovými kartami – procvicování slovní zásoby
  • Homework AB 83/1
 • 7.5.
  • Party dance song
  • Introduction: What is food? _____ is/are food.
  • Portfolios: doplňování „ate“, „drank“ do textu
  • AB p.73/1
  • Unit 8 song – Party song
  • AB 76/1
  • Unit 8 Story – Lock and Key
  • Superlative  – adverbs – děti předváděly, ptaly se a odpovídaly:   
   • Who tied their shoes the most slowly?
    • The most slowly, the best, the worst, the most carefully, the most quietly, the most loudly.
  • Hot potato game – slovní zásoba
  • Homework: AB p.75/1, 2
 • 30.4.
  • Party dance song
  • Introduction: What do you do at a party? I play with my friends.
  • Portfolios: děti doplňovaly předložky do vět (out of, around, along, into)
  • New vocabulary: food (a bowl, of/a bottle of/a bag of/a cup of)
  • AB 73/2
  • Superlative adverbs: the most quickly/carefully.. He does it the best/the worse. – procvičování stupňování příslovcí
  • Procvičování nové slovní zásoby pomocí orazových karet.
  • Procvičování sloves v minulém čase – Snatch it! Game / Hit it game!¨
  • Drank a cup of tea, ate a bag of fruit, ate a bowl of salad, drank a glass of milk, touched a box of eggs, drank a bottle
  • of water, drove a car, flew a plane, bought new shoes, sat at home, slept at night, drew a giraffe, fed my dog, ran to school, swam in the lake, ate a sandwich
  • Homework :AB 72/2, 74/2
 • 23.4.
  • Animal dance song
  • Introduction: What is a big animal? An elephant is a big animal.
  • Portfolios: Doplňování nepravidelných sloves do textu
  • Life cycle video
  • Reading – děti četly text z tabule
  • Human life cycle – čtení textu a odpoědi na otázky: What are the stages in a human life cycle? Childhood, adolescence, adulthood.
  • AB 70/1
  • Shark facts – AB p.70/2
  • Snatch game:  Drove a car, flew a plane, bought new shoes, sat at home, slept at night, drew a giraffe, fed my dog, ran to school, swam in the lake, ate a sandwich
  • Homework:  AB 70/2, 71/1
 • 16.4.
  • Animal dance song
  • Introduction: What is the most beautiful animal? _____ is the most beautiful animal. Portfolios: doplňování chybějících slov do vět (smallest, best, quickest, biggest, worst)
  • AB 66/2
  • Unit 7 song  
  • AB 67/1, 2
  • Prepositions of place – out of, into, around/round, along
  • Unit 7 Story
  • Rozpoznávání minulého a přítomného času u těchto nepravidelných sloves: . drive, fly, buy, sit, sleep, draw, feed, run, swim, eat Then: drove, flew, bought, sat, slept, drew, fed, ran, swam, ate
  • Snatch game – drove a car, flew a plane, bought new shoes, sat at home, slept at night, drew a giraffe, fed my dog, ran to school, swam in the lake, ate a sandwich
  • Homework AB 68/3, 69
 • 9.4.
  • Zoo song  
  • Introduction: What did you do on holiday last week? I went to the park.
  • Portfolios: minulý čas nepravidelných sloves
  • Stupňování přídavných jmen: Quick – quicker – the quickest , slow – slower – the slowest  (big, small, exciting, boring, beautiful, ugly, good, bad, dangerous, safe, clever, dumb )
  • Superlative game  – https://www.baamboozle.com/game/76904
  • AB 65/1
  • Prepositions of place: Out of, into, around/round, along
  • Flashcards games –  Prepositions of place.
  • AB 64/1 and 2, 66/2
 • 26.3.
  • Easter song
  • Introductions: What do you do for Easter? I eat chocolate eggs.
  • Portfolios: děti psaly věty a doplňovaly chybějící slova – On my mobile phone, I can send a text _______. At a museum, you can see an (_______. When you use a computer, you look at the _______. In winter, we go ____ skating. From my computer, I can send someone an _____. If I go on expeditions to different places, I am an
  • _________. To turn on the computer, you must press the ________.
  • Děti psaly Test Unit 5 – 6
  • Peter Rabbit Easter Special – short film
 • 19.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  • Technology song
  • Introduction: What can you do on a mobile phone? I can take a picture…..
  • Activity Book 63/4
  • Whiteboard – spelling: On my mobile phone, I can send a text (message). At a museum, you can see an (exhibition). When you use a computer, you look at the (screen). In winter, we go (ice) skating. From my computer, I can send someone an (email). If I go on expeditions to different places, I am an (explorer). To turn on the computer, you must press the (button).
  • Past tense „hot potato game“  – choose, buy, bring, know, put, read, say, think, have, catch, see, get, come, go, is, take
  • Board game – minulý čas
  • Příští týden píší děti test – Unit 3 – 5!!
  • Homework: 62/, 63/5
 • 12.3.
  • Technology song
  • Portfolios : My parents _______ (buy) a new computer so that I could do my homework. 2. My grandpa ______ (say) that he first used the internet when he was 60. 3. I _______ (think) that tomatoes were vegetables, but they are actually fruit!
  • Questions: děti se navzájem ptaly:
   • What did you get for your last birthday? I got ….
   • Who did you see yesterday afternoon?  I saw…
   • What time did you get up last Friday? I got up…
   • When did you last go to the park? I went …….
  • Activity Book  61/2
  • Inventions – text o vynálezech – reading
  • Questions and discussion: Think of an amazing invention. Why is it amazing?
  • Hot potato game – opakován í minulého času sloves – choose, buy, bring, know, put, read, say, think, have, catch, see, get, come, go, is, take
  • Homework:  Activity Book 59, 61/1
 • 5.3.
  • Technology song
  • Introduction: What is cheap?
  • Portfolios: nepravidelná slovesa – doplňování do vět
  • Nová nepravidelná slovesa: choose, buy, bring, know, put, read, say, think (chose, bought, brought, knew, put, read, said, thought)
  • Activity Book 56/1
  • Bingo – AB 56/2
  • AB 57/2
  • Unit 5 Story – Lock and Key
  • Flashcards (technology) – procvičování slovíček lekce
  • Homework: AB 56/1, 59
 • 27.2.
  • Technology song
  • Introduction: How can you say “Hello!” to someone? I can say “Hello!” on the phone.
  • Portfolios – nepravidelná slovesa
  • New words: app, email, button, DVD, the internet, keyboard, laptop, mobile phone, screen, mouse, text message, video, turn on
  • Activity Book  54/2, 55/2
  • Unit 6 Song
  • Games – procvičování nové slovné zásoby
  • Homework: 54/1, 55/1
 • 20.2.
  • Adventure song
  • Introduction: What can you see in a museum? I can see statues in a museum.
  • Portfolios – spell –  Exhibition. Museum. School trip.
  • Acivity Book 50/1
  • SO –  I am hungry, so I need food. I couldn’t find my coat this morning, so I don’t have it now.
  • Activity Book 47/3
  • Procvičování minulého času sloves: find, catch, take, go, make, get, can’t, lost, have to, come.
  • Weather – děti četly text o různých druzích počasí
  • AB 52/2 – děti napsaly odpovědi pro sebe a poté se ptaly svých spolužáků
  • Hot potato – procvičován íslovní zásoby lekce
  • Homework –  50/2, 53/1
 • 13.2.
  • Explorer song
  • Introduction: What can you explore in an hour?
  • Portfolios: spelling – Expedition. Explorer
  • Comparatives – “smaller than” – děti se naučily srovnávat – malý/menší než, velký/větší než apod.
  • Scavenger hunt:  Find something smaller than the ball. Find something bigger than a chair.
  • Online game
  • Jump the line: děti volily správnou stranu pro dané slovo – jestli má mít koncovku „er“ (bigger, smaller..) a nebo je před slovem „more“ (interesting, difficult…)
  • AB 49/1.
  • Unit 5 Story – Lock and Key
  • Homework – AB 48/2, 51
 • 30.1.
  • Explorer song
  • Introduction: How can you go to Australia? You can go to Australia on a plane. You can go to Australia on a boat.
  • Portfolios: spelling Continents, Antarctica
  • Reading – text about an expedition.
  • Nová nepravidelná slovesa: find- found, catch- cought, take – took, go – went, make – made, get – got, can – could, can’t – couldn’t,  have to – had to, come – came
  • AB 46/1
  • AB 47/2. Could you ___ when you were ____? No, I couldn’t./Yes, I could.
  • Děti dostaly domů ohodnocený test.
  • Homework – AB 48/1
 • 23.1.
  • Winter song
  • Portfolios:  děti označovaly obrázky slovy
  • Test Unit 3 – 4
  • Unit 5 – nová slovní zásoba – continents, Antarctica, expedition, explorer, exhibition, museum, school trip
  • Procvičování slovní zásoby –  obrazové karty
 • 16.1.
  • Winter song
  • Introduction: Where can you see a bird?
  • Portfolios: napiš minulý čas sloves – go, have, drink, eat, take, give
  • Děti dostali možnost krátce nahlédnout do testu, který budou psát příští týden.
  • Opakovali jsme slovíčka lekce/ nové – play chess
  • AB 37/1
  • Procvičování minulého času sloves (present and past )
  • Odd one out – v rámci hry děti označovaly slova, která k sobě nepatří – AB 45/4
  • AB 44/1
  • Homework: AB 44/2, 45/5
 • 9.1.
  • Winter song
  • Introduction: What do you do on New Year’s Eve?
  • Portfolios: spelling slov lekce
  • Present and past simple – vyvětlení přítomného a minulého času – děti se dnes naučily, že minulý čas se u pravidelných sloves tvoří příponou „ed“ , formou poslechové hry pak rozpoznávaly, zda jje dané sloveso v přítomné či minulém čase
  • Activity Book (AB) 36/1, 37/1,
  • Unit 4 song
  • Nová slovíčka: pořadové číslice do 20
  • AB 38/1
  • Unit 4 Story
  • Homework: AB 36/2, 37/2, 39/1
 • 19.12.
  • Jingle Bells
  • Introduction: What do you always do for Christmas?
  • Portfolios – Christmas words
  • Christmas wordsearch
  • Snowflake  – vyrobili jsme si sněhovou vločku
  • Zhlédli jsme film – A Trash Truck Christmas
  • MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!
 • 5.12.
  • Jingle Bells
  • Introduction: What do you do when it is cold outside? I drink tea when it is cold outside.
  • Portfolios: doplň chybějící slova
  • Kontrola dúAB 28/2, 29.
  • Unit 3 song  – slovíčka: What’s the matter? I’ve got a stomach ache. lemonade, ice cream, burgers, chocolate, water, party, sausages, nurse, fruit
  • AB 31/1, 2, 3
  • Rozlišení zvuku hlásek b/v  – 32/1
  • Unit Story – Lock and Key
  • Opakování slovní zásoby lekce – hry
  • Děti dostaly zpět opravený test.
  • Homework: Activity Book  32/2, 33
 • 28.11.
  • Hello song. https://www.youtube.com/watch?v=Rh8fI5uIxYs
  • Introduction: What do you do when you are sick? When I am sick, I sleep a lot.
  • Portfolios:
  • is are has drink eat go
   • There is a banana on the table.
   • I _____ milk every morning.
   • Dogs ____ lots of food.
   • Where _____ my shoes?
   • He _____ a large television.
  • Minulý čas sloves – nepravidelná slovesa: is/was, are/were, have/had, drink/drank, see/saw, give/gave, take/took, go/went, eat/ate.
  • Formou her jsme procvičovali jednoltivá slovesa.
  • Activity Book 28/1
  • Nová slovní zásoba Unit 3: have a dream, have an eye test, hospital, ill, nurse, see the doctor, take some medicine
  • What’s missing? Hra s obrazovými kartami
  • Drawing dictionary
  • Homework – AB 28/2, 29
 • 21.11.
  • Hello Dave Moran
  • How are you doing?  – krátké pozdravení
  • Portfolios: Podle poslechu děti označovaly obrázky
  • Společná kontrola dú- Activity book p.25, p.19/1.
  • Opposites (slova opačného významu)quickly/slowly, badly/well, exciting/boring….
  • AB 26/1
  • Odd one out – AB 27/3
  • Dnes si děti napsaly test z Unit 1 a Unit 2
  • Homework:AB 26/2, 27/4

 • 14.11.
  • Hello Dave Moran
  • What is your favorite sport? My favorite sport is….- děti odpovídaly na otázku.
  • Portfolios: Děti skládaly z rozházených slov věty
  • Activity Book str. 23 – kontrola domácího úkolu
  • Příprava na “Test party” na příští týden. Děti si prohlédly test; formou hry jsme si procvičili některé části, slovní zásobu
  • Opakování – adverbs (příslovce)AB 24/1
  • Activity Book 21/2
  • Hry s obrazovými kartami – Sports and adverbsna závod u tabule – rozpoznávání obrázků, spelling..
  • Homework:  Activity book 25, 19/1
 • 7.11.
  • Hello Dave Moran  
  • What do you like to do after school? After school, I like to….
  • Portfolios: děti psaly slova k obrazovým kartám
  • Kontrola dú
  • Unit 2 Song What can you do at the activity centre?
  • Sports – online game
  • Activity book 21/1
  • Unit 2 Story – Lock and Key
  • Sports – hry s obrazovými kartamiWhat’s missing?
  • Slovesa (climb, dance, fish, ice skate, roller skate, sail, skateboard, swim) a příslovce (well, quickly, slowly, carefully, badly, quietly, loudly) – pantomima – děti předváděly a ostatní hádaly (swim quietly, skate quickly, fish badly..)
  • Describe –  děti slovy popisovaly obrazové karty
  • Homework: Activity book str. 23
 • 31.10.
  • Halloween ABCs
  • What do you do on Halloween?  – děti odpovídaly na otázku
  • Portfolios – Write 3 things that you can do on Halloween.
  • Sports  – obrazové karty – climb, fishing, roller skate, swim, inside, outside
  • Vysvětlili jsme si tvorbu infinitivu – to climb/to swim/to run..
  • Beach ball – opakování příslovcíPass the ball slowly. Pass the ball quickly, carefully, badly, well, quietly, loudly.
  • Textbook 20/1
  • Halloween freeze dance
  • Halloween crossword
  • Homework: 18/1, 2 – poslechy jsou na stránkách cambridgeone.com, na kterých by děti měly být zaregistrovány prostřednictvím kódu v učebnici
 • 17.10.
  • Hello song
  • Portfolios – write 5 colours,  dále si děti zapsaly, méně časté barvy: turqoise (tyrkysová), bordeaux (vínová), silver (stříbrná), gold (zlatá), bronze..
  • Homework – společná kontrola
  • Activity Book str. 16 – čtení textu, vyhledávání „adjectives“ (přídavná jména) – happy, curved, interesting, colorful, round, attractive, pink, excited.
  • Game – děti rozlišovaly adjectives a nouns (podstatná jména)
  • Opakování slovíček minulé lekce
  • Activity book str. 17/2
  • Video Unit 2 (Lock and Key)
  • Activity book  17/3
  • Flashcard game – děti si zahrály na učitele a ptaly se ostatních na různá slovíčka lekce (s pomocí obrazových karet)
  • Homework – AB str. 15 celá

 • 10.10.
  • Hello song
  • Portfolio: Write down 3 things that you do in the morning – always/somtimes/never
  • Společná kontrola domácího úkolu
  • Opakování slovní zásoby z minulé lekce – zaměření, na kterou slabiku se při výslovnosti klade důraz – Activity Book str. 14
  • Opakování – school subjects – děti sestavovaly seznam předmětů, která mají/znají
  • Popis vzhledu – moustache, beard, hair
  • Homework: Activity Book str. 13
 • 3.10.
  • Hello song
  • Question time: Before I come to school, I put on my shoes. What do you do before you come to school?
  • Portfolios: napiš 3 různá zaměstnání (doctor, teacher, nurse…)
  • Kontrola dú
  • Nová slovní zásoba: boring, quick, exciting, busy, careful, difficult, easy, slow, terrible
  • Slova jsme si formou her s obrazovými kartami, pantomimy apod. upevňovali
  • Popis osoby: “Miss Andrea is standing next to me and is wearing…” ve dvojicích děti popisovaly svého souseda v lavici
  • Who jako vztažné zájmeno – Who’s Miss Andrea?” She’s the woman who teaches our English class with Miss Christina. She’s the person who’s standing in the front of the room.  Děti tvořily podobné věty.
  • Color and Match –  Activity book str. 12/ 1.
  • Activity book 12/2.
  • Homework: Activity book str. 10.

 • 26.9.
  • Hello song
  • How are you? Děti musely odpovídat různými způsoby – happy, tired, wonderful..
  • Portfolios – What do you do every day? – děti psaly 5 aktivit
  • Společná kontrola domácího úkolu
  • Morning routines -slovní zásoba: clean your teeth, comb your hair, eat your breakfast, get dressed, get up, get your bag, have a wash, put on your shoes, wake up
  • Hráli jsme hry na procvičení nové slovní zásoby
  • Always/sometimes/never – děti jmenovaly aktivity ve větě s uvedenými příslovci: I always drink water. I never come late. I sometimes go swimming…
  • Interview your friend – Activity Book str. 6,
  • AB str. 8/2
  • Vysvětlili jsme si slova before and after a tvořili věty: I have a wash before I eat breakfast. I get up after I wake up…
  • Homework: Activity book str. 6/2,3 a str. 9
 • 19.9.
  • Hello song
  • Portfolio: make a list of places in a city/town
  • Seznámily jsme se s novou učebnicí, postavami, které nás budou knihou provázet: Star family – Simon, Suzy, Stella, Mrs Star, Mr Star, uncle Fred, aunt May, Grandpa Star, Grandma Star – formou her a opakování jsme si jména procvičovali. Ve školní učebnici jsme hledali jednotlivé členy rodiny podle poslechu, čteného textu. Naučili jsme se: aunt – teta, uncle – strýc.
  • Procvičovali jsme – he is bigger/older/ younger then
  • Activity Book str. 5 – děti skládaly slova z popletených písmenek a vyplnily „crossword“
  • Homework: str. 4
 • 12.9.

  Dnešní úvodní hodinu jsme se navzájem představili, děti jmenovaly, co hezkého viděly o prázdninách.

  Představili jsme si název naší skupiny: Dolphins a naučili se některá fakta: How long is. It? How deep can it go? How fast is it? How much does it weigh?

  Zopakovali jsme si pravidla platná ve třídě – Class Rules, podepsali jsme „team poster“,  který jsme si odsouhlasili, že se budeme navzájem respektovat a „try our best“. Děti si podepsaly portfolio, se kterým budeme pracovat pouze ve škole. Zahráli jsme si „spelling race“.

  Homework: vybarvit a pečlivě do učebnice vložit pracovní list, který děti dostaly a kde je také uvedeno, jak se dostat na webovou stránku skupiny