Dolphins

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.
 • 26.9.
  • Hello song
  • How are you? Děti musely odpovídat různými způsoby – happy, tired, wonderful..
  • Portfolios – What do you do every day? – děti psaly 5 aktivit
  • Společná kontrola domácího úkolu
  • Morning routines -slovní zásoba: clean your teeth, comb your hair, eat your breakfast, get dressed, get up, get your bag, have a wash, put on your shoes, wake up
  • Hráli jsme hry na procvičení nové slovní zásoby
  • Always/sometimes/never – děti jmenovaly aktivity ve větě s uvedenými příslovci: I always drink water. I never come late. I sometimes go swimming…
  • Interview your friend – Activity Book str. 6,
  • AB str. 8/2
  • Vysvětlili jsme si slova before and after a tvořili věty: I have a wash before I eat breakfast. I get up after I wake up…
  • Homework: Activity book str. 6/2,3 a str. 9
 • 19.9.
  • Hello song
  • Portfolio: make a list of places in a city/town
  • Seznámily jsme se s novou učebnicí, postavami, které nás budou knihou provázet: Star family – Simon, Suzy, Stella, Mrs Star, Mr Star, uncle Fred, aunt May, Grandpa Star, Grandma Star – formou her a opakování jsme si jména procvičovali. Ve školní učebnici jsme hledali jednotlivé členy rodiny podle poslechu, čteného textu. Naučili jsme se: aunt – teta, uncle – strýc.
  • Procvičovali jsme – he is bigger/older/ younger then
  • Activity Book str. 5 – děti skládaly slova z popletených písmenek a vyplnily „crossword“
  • Homework: str. 4
 • 12.9.

  Dnešní úvodní hodinu jsme se navzájem představili, děti jmenovaly, co hezkého viděly o prázdninách.

  Představili jsme si název naší skupiny: Dolphins a naučili se některá fakta: How long is. It? How deep can it go? How fast is it? How much does it weigh?

  Zopakovali jsme si pravidla platná ve třídě – Class Rules, podepsali jsme „team poster“,  který jsme si odsouhlasili, že se budeme navzájem respektovat a „try our best“. Děti si podepsaly portfolio, se kterým budeme pracovat pouze ve škole. Zahráli jsme si „spelling race“.

  Homework: vybarvit a pečlivě do učebnice vložit pracovní list, který děti dostaly a kde je také uvedeno, jak se dostat na webovou stránku skupiny